1
00:00:06,000 --> 00:00:09,166
VYKOUPENÍ Z VĚZNICE

2
00:00:12,666 --> 00:00:16,458
- Čau za pár měsíců, Ricky.
- Skoč mi na cara, Jerry.

3
00:00:16,541 --> 00:00:20,375
- Nezbylo ti nějaký Maroko?
- Jo, mám za deset babek.

4
00:00:20,458 --> 00:00:21,333
Vykuř si!

5
00:00:22,791 --> 00:00:26,166
To myslíte vážně?
Co kdybyste šli do prdele?

6
00:00:26,250 --> 00:00:29,250
Řekl jsem, ať táhnete do prdele, prosím!

7
00:00:29,583 --> 00:00:30,583
Klídek, vole!

8
00:00:31,208 --> 00:00:32,333
- Ricky!
- Ricky!

9
00:00:32,416 --> 00:00:34,416
Čau kluci, jak je?

10
00:00:34,625 --> 00:00:38,291
Rád tě zas vidím.
Ty dva tejdny byly jak dva měsíce.

11
00:00:38,375 --> 00:00:39,208
To teda jo.

12
00:00:39,458 --> 00:00:43,125
O moc jsi nepřišel.
Mám za kůlnou tchoří miminka.

13
00:00:43,208 --> 00:00:46,500
Marguerite se posrala
z octa v salátu na grilovačce.

14
00:00:46,583 --> 00:00:49,666
- Jak bylo v lochu?
- Bomba, vole! Čumte!

15
00:00:50,125 --> 00:00:50,958
Hustý.

16
00:00:51,041 --> 00:00:52,958
- Tys vyhrál, vole!
- Blahopřeju!

17
00:00:53,041 --> 00:00:54,333
- Jo!
- Velká trofej!

18
00:00:54,875 --> 00:00:58,125
Šel jsem do lochu
vyhrát ve florbale, a povedlo se!

19
00:00:58,208 --> 00:01:02,458
Což je samo o sobě super,
ale já ještě k tomu získal tohle.

20
00:01:02,541 --> 00:01:06,625
Tenhle kus papíru mi zajistí důchod.
Nebo aspoň příštích pět let.

21
00:01:06,708 --> 00:01:10,500
To se často nestává.
Když to vychytám, budu v balíku.

22
00:01:10,583 --> 00:01:15,125
........