1
00:00:01,335 --> 00:00:03,378
Vy neviete? Benov mobil mal Derek.

2
00:00:03,462 --> 00:00:05,589
Derek ho možno odovzdal polícii.

3
00:00:05,672 --> 00:00:06,673
VIDELI STE

4
00:00:06,757 --> 00:00:08,550
Veríš, že tvoj syn je nevinný?

5
00:00:08,634 --> 00:00:09,718
Samozrejme.

6
00:00:09,801 --> 00:00:11,762
<i>Podľa vás mu Jacob chcel ublížiť?</i>

7
00:00:11,845 --> 00:00:15,307
A čo ak áno? Nie je to potom celé
svojím spôsobom moja vina?

8
00:00:15,390 --> 00:00:18,060
<i>Chcem o Patzovi zistiť viac.
Chcem jeho spis.</i>

9
00:00:18,143 --> 00:00:20,187
<i>- Nesmieš chodiť na siete.
- Viem.</i>

10
00:00:20,270 --> 00:00:21,897
<i>- Takže tam nepôjdeš?
- Nie.</i>

11
00:00:21,980 --> 00:00:23,023
NEZNÁME ČÍSLO

12
00:00:23,398 --> 00:00:24,525
Haló?

13
00:00:24,608 --> 00:00:26,026
<i>Viac toto číslo nevolaj.</i>

14
00:00:26,109 --> 00:00:28,195
<i>Možno mám naozaj vražedný gén.</i>

15
00:00:28,278 --> 00:00:30,489
- Ty taký nie si.
- Ako to vieš?

16
00:00:31,865 --> 00:00:33,575
- Je nevinný.
- Jasné, aj ja.

17
00:00:33,992 --> 00:00:35,160
Asi to máme v rodine.

18
00:01:35,721 --> 00:01:38,182
PODĽA ROMÁNU
WILLIAMA LANDAYA

19
00:01:44,646 --> 00:01:50,069
JACOBOVA OBHAJOBA

20
00:01:56,450 --> 00:01:58,786
Koľkáteho vám umožnili prístup k mobilu?

21
00:02:01,997 --> 00:02:02,998
Andy?

22
00:02:05,209 --> 00:02:06,210
Andy?

23
00:02:08,420 --> 00:02:11,465
Prepáč. Aká bola otázka?

24
........