1
00:00:00,016 --> 00:00:01,256
V minulých dílech…

2
00:00:01,281 --> 00:00:02,820
Sanctum bylo kolonizováno

3
00:00:02,845 --> 00:00:06,101
týmem ze Země tvořeným
4 rodinami – Staršími.

4
00:00:06,126 --> 00:00:08,789
Ne každý ale věřil
v božství Starších.

5
00:00:08,814 --> 00:00:09,963
Děti Gabrielovy.

6
00:00:09,987 --> 00:00:12,493
Nevěřící musí být očištěni.

7
00:00:12,518 --> 00:00:14,774
Zemřete, nevěřící!

8
00:00:14,799 --> 00:00:17,099
Ne!

9
00:00:17,423 --> 00:00:18,823
Bude pro tebe velkou ctí

10
00:00:18,857 --> 00:00:20,557
stát se jednou ze Starších. Simone.

11
00:00:20,582 --> 00:00:22,125
Snažila jsem se to dělat lépe.

12
00:00:22,150 --> 00:00:23,760
A pak jsem přišla o matku.

13
00:00:23,896 --> 00:00:25,502
Plamen. Musíme ho vyndat.

14
00:00:25,527 --> 00:00:27,097
Už nejsem Velitelkou.

15
00:00:27,232 --> 00:00:28,899
Raven, Sheidheda.

16
00:00:29,034 --> 00:00:30,500
Kam se poděl?

17
00:00:30,525 --> 00:00:32,314
Nikdo se z Anomálie
ještě nikdy nevrátil.

18
00:00:32,338 --> 00:00:35,579
- Hope.
- Je mi to tak líto, Octavie.

19
00:00:36,141 --> 00:00:37,603
- Nůž!
- Ne!

20
00:00:41,080 --> 00:00:42,679
Octavie!

21
00:00:45,084 --> 00:00:46,483
Octavie!

22
00:00:48,420 --> 00:00:50,821
Octavie!

23
00:01:03,907 --> 00:01:05,273
Bellamy?

24
00:01:06,513 --> 00:01:07,545
Bellamy!
........