1
00:00:06,000 --> 00:00:08,667
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,167 --> 00:00:17,167
POSLEDNÍ ZÁPIS Z LYNEDOCHOVA DENÍKU

3
00:00:17,250 --> 00:00:18,250
17. 6. 1857

4
00:00:18,333 --> 00:00:20,208
„Ti lidé odmítají naši pomoc.

5
00:00:20,292 --> 00:00:22,542
Dostihla nás vzpoura. Jak se opovažují?

6
00:00:22,625 --> 00:00:24,875
Použiji jejich ochránce proti nim.

7
00:00:24,958 --> 00:00:28,667
Využiji Betaalovu kletbu
a pošlu ty barbary do hrobu...

8
00:00:28,750 --> 00:00:31,417
V tunelu jsou nejspíš rebelové.
Musím jít...“

9
00:00:32,750 --> 00:00:35,250
Nevstupujte do tunelu.

10
00:00:35,333 --> 00:00:37,542
Byli zničeni Betaalovou kletbou

11
00:00:37,625 --> 00:00:40,875
a až se probudí, budou hladoví.

12
00:00:40,958 --> 00:00:42,667
STAŘEŠINA, SOUČASNOST

13
00:01:39,583 --> 00:01:42,833
Vládce podsvětí...

14
00:01:44,208 --> 00:01:48,500
jsme pod tvou ochranou, přijmi naši úctu.

15
00:01:52,792 --> 00:01:57,792
Žádáme, abys dál dřímal
a nenarušil náš mír.

16
00:02:03,417 --> 00:02:05,708
Přijmi tuto malou oběť, Betaale.

17
00:02:07,417 --> 00:02:09,917
Modlíme se, abys zůstal klidným.

18
00:02:22,542 --> 00:02:24,000
Ať žije Betaal!

19
00:02:24,083 --> 00:02:25,917
Ať žije Betaal!

20
00:02:26,000 --> 00:02:27,417
Sláva našemu Bohu.

21
00:02:27,500 --> 00:02:29,917
Sláva našemu Bohu.

22
00:02:30,583 --> 00:02:34,167
Lidé zvenčí nám chtějí vzít naše hory.

23
00:02:34,708 --> 00:02:38,083
Nedopustíme, aby sem přišli a zničili nás.

24
00:03:09,208 --> 00:03:11,250
Něco se s ní děje. Radši přestaňme.

25
........