1
00:00:06,000 --> 00:00:08,667
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:29,375 --> 00:00:30,667
<i>Nevíte,</i>

3
00:00:33,167 --> 00:00:35,583
<i>jakou hrůzu jste vypustili.</i>

4
00:00:46,167 --> 00:00:48,625
<i>Nemáte ponětí,</i>

5
00:00:49,375 --> 00:00:53,542
<i>proti čemu bojujete.</i>

6
00:01:06,417 --> 00:01:09,750
Podplukovníkova armáda vás obklíčila.

7
00:01:09,833 --> 00:01:13,917
A jakmile dá rozkaz, armáda zaútočí.

8
00:01:14,000 --> 00:01:15,042
Co jsou zač?

9
00:01:17,625 --> 00:01:22,333
Ti Britové vzali schopnosti duchům.

10
00:01:25,500 --> 00:01:28,792
Jde o jejich nejnebezpečnější pluk.

11
00:01:31,208 --> 00:01:34,750
Jsou to 90. dobrovolníci z Tauntonu...

12
00:01:37,583 --> 00:01:40,125
z nejtemnějších britských bažin.

13
00:01:41,958 --> 00:01:47,542
Nikdy neváhali udělat cokoliv,
aby získali, co chtěli.

14
00:01:49,167 --> 00:01:51,208
Nikdy nemuseli čelit porážce.

15
00:01:51,875 --> 00:01:57,208
Smrt byla jejich oblíbenou hrou.

16
00:01:57,708 --> 00:01:59,167
A to všechno se stalo...

17
00:02:01,167 --> 00:02:03,583
pod vedením tyrana jménem...

18
00:02:05,125 --> 00:02:08,458
podplukovník John Lynedoch.

19
00:02:12,958 --> 00:02:16,708
<i>Jeho chamtivost ho dohnala k šílenství.</i>

20
00:02:20,208 --> 00:02:25,292
Chtěl se stát jediným vládcem
Britské Indie...

21
00:02:27,208 --> 00:02:29,333
a všichni mu byli po vůli.

22
00:02:29,917 --> 00:02:32,208
Věřil v černou magii.

23
00:02:35,792 --> 00:02:38,458
Během vzpoury v roce 1857...

24
00:02:39,833 --> 00:02:44,250
podplukovník Lynedoch
a jeho společnost stavěli tunel

25
........