1
00:00:06,000 --> 00:00:08,667
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:28,792 --> 00:00:30,917
Ty dveře vydrží, jsou pevné.

3
00:00:31,417 --> 00:00:35,792
Ano, oni budou tam a my zase tady.

4
00:01:00,625 --> 00:01:02,667
Pohled na nás je nabuzuje.

5
00:01:02,750 --> 00:01:05,208
Ti šmejdi se sem dostanou ještě rychleji.

6
00:01:05,958 --> 00:01:07,667
Kéž bychom měli tu vysílačku.

7
00:01:08,333 --> 00:01:10,250
Nemůžu v tom dál pokračovat.

8
00:01:10,958 --> 00:01:13,167
Pevně jsem v Tyagiovou věřil.

9
00:01:13,958 --> 00:01:15,792
Měl jsem ji za dobrého vojáka.

10
00:01:16,458 --> 00:01:19,167
Slepě jsem se řídil jejími rozkazy.

11
00:01:19,250 --> 00:01:20,750
Ale byla to lež,

12
00:01:20,833 --> 00:01:22,333
ta rozbuška to dokazuje.

13
00:01:22,417 --> 00:01:24,167
Mělo mi to dojít už dřív.

14
00:01:24,500 --> 00:01:27,792
Tyagiová mi nařídila,
abych zabil jedno děvče.

15
00:01:33,750 --> 00:01:35,375
Ty jsi ho ale nezabil,

16
00:01:36,250 --> 00:01:37,458
že ne, Sirohi?

17
00:01:45,833 --> 00:01:47,458
Je to tady nebezpečné.

18
00:01:47,792 --> 00:01:48,875
Běž tímhle směrem.

19
00:01:49,917 --> 00:01:52,708
Utíkej jako o život a neohlížej se.

20
00:01:56,708 --> 00:01:57,542
Běž.

21
00:02:01,542 --> 00:02:03,208
Nejsi jako ona.

22
00:02:03,792 --> 00:02:04,958
Víš, kdo jsi?

23
00:02:05,625 --> 00:02:06,625
Hrdina.

24
00:02:14,333 --> 00:02:15,333
Bunnu,

25
00:02:16,000 --> 00:02:20,000
neměl jsem Mudhalvana
........