1
00:00:06,798 --> 00:00:08,592
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:36,036 --> 00:00:38,705
VŠECHNY POSTAVY, MÍSTA,
ORGANIZACE, NÁBOŽENSTVÍ A UDÁLOSTI

3
00:00:38,789 --> 00:00:40,958
V TOMTO DRAMATU JSOU SMYŠLENÉ.

4
00:00:54,388 --> 00:00:57,516
POLICIE

5
00:00:57,599 --> 00:01:00,060
KANG KI-BOM

6
00:01:51,069 --> 00:01:52,779
11. DÍL

7
00:02:16,303 --> 00:02:17,179
Dobrý den.

8
00:02:19,348 --> 00:02:20,599
Dobrý den.

9
00:02:22,017 --> 00:02:23,435
Dobrý den.

10
00:02:27,898 --> 00:02:29,358
- Dobrý den.
- Dobrý den.

11
00:02:30,150 --> 00:02:31,276
- Dobrý den.
- Dobrý den.

12
00:02:53,840 --> 00:02:55,050
- Co...
- Proč odjíždí?

13
00:02:57,928 --> 00:03:01,348
Pane, potřebuji vystoupit.
Mohl byste otevřít dveře?

14
00:03:05,936 --> 00:03:08,355
Zastavte prosím. Musím vystoupit.

15
00:03:09,356 --> 00:03:10,190
Promiňte?

16
00:03:11,733 --> 00:03:13,276
Co to dělá? Bože.

17
00:03:13,360 --> 00:03:15,112
Řekl jsem, že potřebuju vystoupit.

18
00:03:16,863 --> 00:03:19,157
Proč mě nenechá? Bože.

19
00:03:27,624 --> 00:03:30,168
- Co to je za místo?
- Kde to jsme?

20
00:03:31,294 --> 00:03:32,587
- Podívejte.
- Co je to?

21
00:03:32,671 --> 00:03:34,548
- Co je to?
- Co se děje?

22
00:03:37,342 --> 00:03:39,594
- Bože! Co to...
- Co se děje?

23
00:04:11,918 --> 00:04:13,920
Co to? Hej, podívejte na tohle.
........