1
00:00:06,631 --> 00:00:10,141
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:15,682 --> 00:00:16,642
<i>True!</i>

3
00:00:16,725 --> 00:00:17,975
<i>Jmenuje se True!</i>

4
00:00:18,059 --> 00:00:20,729
<i>True!</i>

5
00:00:20,812 --> 00:00:22,732
<i>Bude si přát za nás.</i>

6
00:00:22,814 --> 00:00:24,364
<i>Hrdinka!</i>

7
00:00:24,441 --> 00:00:25,691
<i>Jmenuje se True!</i>

8
00:00:26,276 --> 00:00:30,656
<i>True a Duhové království.</i>

9
00:00:33,825 --> 00:00:35,575
<i>„Červená Karmila.“</i>

10
00:00:39,080 --> 00:00:40,580
<i>Tak jo, pomocníčci.</i>

11
00:00:40,665 --> 00:00:42,495
<i>Je čas na svačinu!</i>

12
00:00:42,584 --> 00:00:44,754
Jedna pro tebe

13
00:00:45,045 --> 00:00:48,205
a pro tebe a tebe

14
00:00:48,673 --> 00:00:49,843
a pro tebe.

15
00:00:50,967 --> 00:00:52,967
Hele, ty nejsi pomocníček!

16
00:00:53,053 --> 00:00:57,353
Co mě prozradilo?
Můj velký úsměv? Moje krásné oči?

17
00:00:57,766 --> 00:01:00,096
Nemůžeš skrýt, čím jsi.

18
00:01:00,185 --> 00:01:02,595
Nedokázal to ani velký zlý vlk.

19
00:01:02,854 --> 00:01:05,654
Jako ten z pohádky <i>O Červené karkulce?</i>

20
00:01:05,732 --> 00:01:07,322
Přesně tak.

21
00:01:07,692 --> 00:01:09,532
Jen jinak.

22
00:01:11,613 --> 00:01:14,783
Příběhu toč se, toč. Nepřevaluj se líně.

23
00:01:14,866 --> 00:01:18,116
Je čas vyprávět magický příběh v bublině!

24
00:01:19,370 --> 00:01:23,210
<i>Byla nebyla jedna holčička,</i>
<i>co si hopsala lesem,</i>

25
00:01:23,291 --> 00:01:26,091
........