1
00:00:03,839 --> 00:00:04,847
Davide.

2
00:00:05,186 --> 00:00:07,899
- Oh, Michaele.
- Můžeme se do toho dát?

3
00:00:09,416 --> 00:00:11,413
Není...
ten náš pohovor zítra?

4
00:00:14,709 --> 00:00:16,225
Ano.
Jen jsem byl náhodou

5
00:00:16,348 --> 00:00:18,618
v okolí, myslel jsem, že bych se zastavil
a pozdravil tě.

6
00:00:18,778 --> 00:00:20,921
Jen tak náhodou jsi byl v centru Manhattanu?

7
00:00:21,576 --> 00:00:22,998
Myslel jsem, že bych si skočil na nějakou show.

8
00:00:23,591 --> 00:00:24,675
Uprostřed pracovního dne?

9
00:00:24,862 --> 00:00:25,946
Ne.

10
00:00:27,142 --> 00:00:28,197
Víš co?

11
00:00:28,658 --> 00:00:32,859
Když už jsem tady, tak bych se tě zeptal na pár otázek
okolo té práce.

12
00:00:33,019 --> 00:00:34,055
Okay.

13
00:00:34,366 --> 00:00:35,985
S kolika lidmi budeš dělat pohovor?

14
00:00:36,155 --> 00:00:40,090
Budeme dělat pohovor jen s vedoucími poboček
a s pár lidmi z nižších pozic.

15
00:00:40,261 --> 00:00:41,702
Ah, dobře.
Dobře.

16
00:00:41,928 --> 00:00:44,019
Jen ze zvědavosti, budete mít pohovor s někým

17
00:00:44,142 --> 00:00:47,165
kdo je u společnosti dýl než já
nebo kdo má pod sebou víc lidí?

18
00:00:47,401 --> 00:00:48,898
- To si nemyslím.
- Skvěle.

19
00:00:49,153 --> 00:00:50,791
Ještě jedna otázka.

20
00:00:50,923 --> 00:00:53,919
Když jste sloučili ty dvě pobočky, tak koho jste dali
do čela?

21
00:00:54,098 --> 00:00:56,641
Domnívám se, že jsme dali do čela tebe.

22
00:00:56,792 --> 00:00:58,610
Ah, skvěle.
Nemám další otázky.

23
........