1
00:00:06,297 --> 00:00:10,927
TENTO SERIÁL OBSAHUJE GRAFICKÉ POPISY
SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ NA NEZLETILÝCH,

2
00:00:11,011 --> 00:00:16,474
COŽ MŮŽE BÝT
PRO NĚKTERÉ DIVÁKY ZNEPOKOJUJÍCÍ.

3
00:00:19,894 --> 00:00:21,021
Zvedněte ruku, prosím.

4
00:00:21,104 --> 00:00:25,191
Přísaháte, že o všem, nač budete tázán,
vypovíte úplnou a čistou pravdu

5
00:00:25,275 --> 00:00:26,776
- a nic nezamlčíte?
- Ano.

6
00:00:28,903 --> 00:00:30,613
Uveďte prosím své celé jméno.

7
00:00:30,989 --> 00:00:33,324
Jeffrey Edward Epstein.

8
00:00:33,408 --> 00:00:37,704
Moje adresa je 6100 Red Hook Boulevard
na Panenských ostrovech.

9
00:00:38,371 --> 00:00:41,624
Máte v současné době i další bydliště?

10
00:00:42,375 --> 00:00:44,711
Mám letní sídla v Novém Mexiku…

11
00:00:46,046 --> 00:00:48,506
Palm Beach, New Yorku a Paříži.

12
00:00:50,884 --> 00:00:52,969
Byl jste někdy usvědčen ze zločinu?

13
00:00:53,678 --> 00:00:54,512
Ano.

14
00:00:55,096 --> 00:00:57,640
Z jakého zločinu jste byl odsouzen?

15
00:00:59,934 --> 00:01:02,812
Ze dvou. Z kuplířství

16
00:01:03,313 --> 00:01:05,065
a kupčení s nezletilou.

17
00:01:09,611 --> 00:01:11,446
Spáchal jste ty činy?

18
00:01:12,405 --> 00:01:14,324
Zde se odvolám na pátý dodatek.

19
00:01:14,407 --> 00:01:17,535
Kolikrát jste k prostituci
nabídl nezletilou?

20
00:01:18,328 --> 00:01:19,245
Stejná odpověď.

21
00:01:19,329 --> 00:01:23,291
Kolikrát jste nabídl k prostituci
nezletilou ve státě Florida?

22
00:01:23,374 --> 00:01:24,417
Stejná odpověď.

23
00:01:24,501 --> 00:01:28,338
Nabízel jste někdy nezletilé
k prostituci na Panenských ostrovech?

........