1
00:00:10,570 --> 00:00:11,613
To je lepší.

2
00:00:19,746 --> 00:00:20,663
Nepotřebuješ ji.

3
00:00:23,791 --> 00:00:24,709
Pořád hezká?

4
00:00:25,293 --> 00:00:26,252
Jasně!

5
00:00:27,170 --> 00:00:28,963
Hezká. Opravdu hezká.

6
00:00:35,470 --> 00:00:36,304
El?

7
00:00:37,555 --> 00:00:38,389
Ano?

8
00:00:40,642 --> 00:00:42,435
Jsem rád, že jsi doma.

9
00:00:43,770 --> 00:00:44,687
Já také.

10
00:00:52,654 --> 00:00:53,529
Lidi!

11
00:00:53,655 --> 00:00:55,281
Jde o Lucase. Myslím, že má potíže.

12
00:00:57,242 --> 00:00:59,244
Pamatuješ, jak říkal, že jde hledat bránu?

13
00:00:59,327 --> 00:01:00,954
- Jo.
- Co když ji našel?

14
00:01:03,998 --> 00:01:06,918
- Co říká?
- Nevím, je mimo dosah.

15
00:01:07,877 --> 00:01:09,212
<i>...hajzlové!</i>

16
00:01:09,295 --> 00:01:12,423
Zpomal, jestli nás slyšíš. Nerozumíme ti.

17
00:01:12,507 --> 00:01:15,093
Slyším! Co vy?

18
00:01:15,176 --> 00:01:19,055
Vědí o Eleven! Zmizte odtamtud!

19
00:01:19,138 --> 00:01:21,641
Zlí muži přicházejí! Všichni!

20
00:01:21,724 --> 00:01:24,394
Slyšíte? Zlí muži přicházejí!

21
00:01:24,477 --> 00:01:25,979
„Sním duši.“ Říká ti to něco?

22
00:01:26,062 --> 00:01:27,563
To je nějaký kód?

23
00:01:27,647 --> 00:01:29,649
<i>- Zlí muži přicházejí!</i>
- „Zlí muži.“

24
00:01:30,358 --> 00:01:31,401
Zlí muži!

25
........