1
00:00:01,043 --> 00:00:05,714
Musím vám připomenout, že řízení
před velkou porotou není soudní přelíčení.

2
00:00:05,797 --> 00:00:08,467
Rozhodnete o tom, zda jsem vám poskytl

3
00:00:08,550 --> 00:00:12,888
dostatek důkazů na podání obžaloby.

4
00:00:12,971 --> 00:00:14,264
VIDĚLI JSTE

5
00:00:14,348 --> 00:00:17,434
Musíme k sobě být upřímní.
Už žádná tajemství.

6
00:00:17,851 --> 00:00:21,939
<i>Říkají mu Otec O'Leary.
Je to bývalý gangster.</i>

7
00:00:22,022 --> 00:00:23,982
Myslíte, že mu chtěl ublížit?

8
00:00:24,066 --> 00:00:25,692
Ne, ale co když ano?

9
00:00:25,776 --> 00:00:28,195
A jen jsem si toho nevšimla?

10
00:00:28,278 --> 00:00:31,657
„Brent viděl přibližující se nůž,
ale už bylo pozdě zareagovat.“

11
00:00:31,740 --> 00:00:32,573
MUČÍRNA

12
00:00:32,658 --> 00:00:35,536
Co kdybys v srdci věděl,
že náš syn vzal život jinému dítěti?

13
00:00:35,619 --> 00:00:36,787
<i>Záleželo by na tom vůbec?</i>

14
00:00:36,870 --> 00:00:38,372
TO JÁ ZABIL BENA.

15
00:01:38,516 --> 00:01:40,810
NA MOTIVY ROMÁNU
WILLIAMA LANDAYE

16
00:02:38,325 --> 00:02:39,743
Jo. Ahoj, Joanno.

17
00:02:40,703 --> 00:02:42,037
Ne, to nic.

18
00:02:44,331 --> 00:02:45,541
Co se děje?

19
00:02:52,006 --> 00:02:53,048
Cože?

20
00:02:55,759 --> 00:02:56,760
Kdy?

21
00:03:00,764 --> 00:03:01,765
Laurie.

22
00:03:03,350 --> 00:03:04,643
Zlato.

23
00:03:04,727 --> 00:03:05,811
Co je?

24
00:03:07,855 --> 00:03:08,856
........