1
00:00:01,283 --> 00:00:03,465
<font color="#ffff80">V minulých dílech...</font>

2
00:00:03,489 --> 00:00:05,543
<font color="#ffff80">Pro muže, jako jste vy,
tu není místo.</font>

3
00:00:05,567 --> 00:00:08,411
<font color="#ffff80">Ne v tomhle městě.
A rozhodně ne v těchto volbách.</font>

4
00:00:08,435 --> 00:00:11,388
<font color="#ffff80">Lidé nechtějí pistolníka
v téhle kanceláři.</font>

5
00:00:11,412 --> 00:00:12,504
<font color="#ffff80">Vypadněte.</font>

6
00:00:12,528 --> 00:00:15,288
<font color="#ffff80">Takže dnes, se vší pokorou...</font>

7
00:00:15,312 --> 00:00:17,222
<font color="#ffff80">oznamuji svou kandidaturu
na šerifa okresu Los Angeles.</font>

8
00:00:17,246 --> 00:00:19,096
<font color="#ffff80">Včera postřelili zástupce.</font>

9
00:00:19,120 --> 00:00:20,378
<font color="#ffff80">Jsem Lunův informátor.</font>

10
00:00:20,402 --> 00:00:22,403
<font color="#ffff80">Je mou povinností vás informovat,</font>

11
00:00:22,427 --> 00:00:25,186
<font color="#ffff80">že babička Roberta a Camilly
z matčiny strany</font>

12
00:00:25,210 --> 00:00:26,544
<font color="#ffff80">požádala o opatrovnictví vnoučat.</font>

13
00:00:26,568 --> 00:00:28,823
<font color="#ffff80">Páni, ty tak vyrostly.</font>

14
00:00:28,847 --> 00:00:31,862
<font color="#ffff80">Babička říkala, že se s ní budeme
vídat často. Je to v pořádku?</font>

15
00:00:31,886 --> 00:00:33,024
<font color="#ffff80">Nemůžu dopustit,
aby se to stalo.</font>

16
00:00:33,618 --> 00:00:35,504
<font color="#ffff80">- To neudělám
- Zlato.</font>

17
00:00:35,528 --> 00:00:36,580
<font color="#ffff80">- <i>A je tu střelec.</i>
- Kde je ten střelec?</font>

18
00:00:36,604 --> 00:00:39,071
<font color="#ffff80">Ty, nech ten telefon. Hned.</font>

19
00:00:39,095 --> 00:00:40,536
<font color="#ffff80"><i>Paulo!</i></font>

20
00:00:43,846 --> 00:00:46,187
<i>Nejsem zrovna filozof.</i>

21
00:00:46,781 --> 00:00:48,292
<i>Přijímám věci tak, jak jsou.</i>

22
00:00:48,633 --> 00:00:50,987
<i>Když začnete přemýšlet o tom,
jak by měly vypadat,</i>

23
00:00:51,011 --> 00:00:54,120
........