1
00:00:00,468 --> 00:00:03,592
{\an8}ZATÍM V SERIÁLU 
SHERLOCK

2
00:00:04,667 --> 00:00:08,460
{\an8}Jméno je Sherlock Holmes
a adresa je Baker Street 221B.

3
00:00:08,542 --> 00:00:09,542
Nashle.

4
00:00:09,876 --> 00:00:11,876
On je takový vždycky.

5
00:00:15,126 --> 00:00:16,210
Špatnej den, jo?

6
00:00:16,335 --> 00:00:20,126
Včera jste se k němu nastěhoval
a teď spolu řešíte zločiny.

7
00:00:20,210 --> 00:00:22,584
Vypadáš celý šťastný. Nehodí se to.

8
00:00:22,667 --> 00:00:26,001
Už se hraje, paní Hudsonová.

9
00:00:27,460 --> 00:00:29,084
Nedělejte z lidí hrdiny, Johne.

10
00:00:29,168 --> 00:00:31,501
Hrdinové neexistují, a i kdyby,
já bych jím nebyl.

11
00:00:31,584 --> 00:00:35,043
Vypálím ti srdce z těla.

12
00:00:35,751 --> 00:00:37,751
{\an8}Tak. To by mělo stačit.

13
00:00:39,709 --> 00:00:42,043
- Máte na sobě spodky?
- Ne.

14
00:00:44,626 --> 00:00:48,459
Takhle chci, aby sis mě pamatoval,
ženu, co tě porazila.

15
00:00:48,542 --> 00:00:50,335
Ale nebyla žádná nestvůra.

16
00:00:50,792 --> 00:00:51,834
Sherlocku!

17
00:00:51,918 --> 00:00:53,293
Konečně jsme tady.

18
00:00:54,959 --> 00:00:56,584
<i>- Sbohem, Johne.</i>
- Sherlocku!

19
00:00:56,667 --> 00:00:58,335
<i>Tyhle věci tě zabijí.</i>

20
00:00:58,418 --> 00:00:59,834
{\an8}Mizera jeden!

21
00:00:59,918 --> 00:01:02,335
{\an8}Vzrušení z honu, tepot krve v žilách,

22
00:01:02,418 --> 00:01:05,043
jen my dva proti zbytku světa.

23
00:01:05,126 --> 00:01:06,126
Počkej!

24
........