1
00:00:08,605 --> 00:00:09,695
Ty to hraješ?

2
00:00:10,371 --> 00:00:12,150
- Kde jsou peníze?
- V kapse.

3
00:00:12,800 --> 00:00:14,750
- Mami, on někdo umřel?
- Byl to Mo.

4
00:00:14,950 --> 00:00:16,550
Jako by to bylo osobní...

5
00:00:17,550 --> 00:00:19,150
Cos jí tehdy říkala ve vězení?

6
00:00:19,300 --> 00:00:21,800
- Nabídla jsem jí práci a ona odmítla.
- Udělala dobře.

7
00:00:21,850 --> 00:00:23,500
Jsi krásné monstrum, Villanelle.

8
00:00:23,650 --> 00:00:25,000
Já už to nechci dál dělat.

9
00:00:25,100 --> 00:00:26,950
Povýšili padavku.

10
00:00:28,000 --> 00:00:30,550
Prožil jste v poslední
době zvýšený stres?

11
00:00:34,650 --> 00:00:37,000
Tahle naše setkání musí přestat.

12
00:00:37,050 --> 00:00:38,458
Není to dobré ani pro jednu z nás.

13
00:00:51,480 --> 00:00:52,624
ROYAL ALBERT HALL

14
00:00:52,638 --> 00:00:54,714
ROYAL ALBERT HALL
LONDÝN

15
00:00:56,430 --> 00:00:58,630
Trochu zbytečně dramatické, nemyslíte?

16
00:00:59,530 --> 00:01:01,030
Mám ty lístky už dávno.

17
00:01:01,980 --> 00:01:05,130
Když jste se chtěla sejít, tak proč
nezabít dvě mouchy jednou ranou?

18
00:01:07,580 --> 00:01:09,180
Co chcete, Villanelle?

19
00:01:13,980 --> 00:01:16,080
Chci vědět, jak vypadá kantýna.

20
00:01:17,330 --> 00:01:18,480
Tady?

21
00:01:18,830 --> 00:01:20,380
V MI6.

22
00:01:20,930 --> 00:01:22,780
Všechno tam stojí na lasagních.

23
00:01:23,780 --> 00:01:25,830
Občas hodí na jídelníček cannelloni.

24
00:01:28,880 --> 00:01:30,030
........