1
00:00:00,938 --> 00:00:03,906
Máte epidurálny hematóm.

2
00:00:04,867 --> 00:00:06,952
Viete, do koho hlavy ste vŕtali?

3
00:00:06,977 --> 00:00:08,312
Viem, kto je doktor Bishop.

4
00:00:08,337 --> 00:00:10,069
Stretli sme sa už predtým, pravdaže.

5
00:00:10,094 --> 00:00:12,605
Keď ste boli na pohovore,
ale neprijal som vás.

6
00:00:12,630 --> 00:00:15,042
Myslím, že ho musíme spraviť znovu.

7
00:01:07,596 --> 00:01:09,441
Jedla si niečo?

8
00:01:09,552 --> 00:01:11,523
Neviem si nájsť učebnicu matiky.

9
00:01:11,599 --> 00:01:13,125
Je na okne.

10
00:01:13,150 --> 00:01:16,132
Čo ak je všetko v nemocnici iné?

11
00:01:16,177 --> 00:01:19,015
Habibti, učíš sa matiku
v úplne novom jazyku.

12
00:01:19,391 --> 00:01:21,125
Budem v poriadku.

13
00:01:35,133 --> 00:01:37,391
Je otcov?

14
00:01:40,906 --> 00:01:42,992
Nechal si si ho? Kde bol?

15
00:01:43,017 --> 00:01:44,869
Prečo si mi nepovedal?

16
00:01:45,543 --> 00:01:48,013
Čakal som, kým budem znovu doktorom.

17
00:02:33,811 --> 00:02:35,596
Pane, musíte ísť do rady.

18
00:02:35,621 --> 00:02:37,404
Nie som pacient, som...

19
00:02:37,429 --> 00:02:39,602
Príchadza prípad!

20
00:02:39,627 --> 00:02:41,640
Tim Stafford, 35 rokov.

21
00:02:41,665 --> 00:02:44,187
Tlak 100 na 60, pulz 150.

22
00:02:44,531 --> 00:02:45,828
Zavolajte Atwatera.

23
00:02:45,877 --> 00:02:47,817
Stavenisko. Zrútenie lešienia.

24
00:02:47,842 --> 00:02:49,613
Padal 6 metrov. Spadol
na kus vystužovej tyče.

25
........