1
00:00:10,920 --> 00:00:14,079
Davor je naživu. Přijel
do Stockholmu pod falešným jménem.

2
00:00:14,160 --> 00:00:16,799
To je, proč se Christián skrývá.
Hledá Davora.

3
00:00:17,240 --> 00:00:19,119
Nevěděla jsem, že je Davor naživu.

4
00:00:19,240 --> 00:00:21,919
Jsi tady.
To je jediná věc, na které záleží.

5
00:00:22,240 --> 00:00:25,079
Vzhůru? Jen mi musíš dát
Hannu a Christiana.

6
00:00:25,200 --> 00:00:26,399
Jdi k čertu.

7
00:00:27,200 --> 00:00:29,119
Právě jsem zjistil, že jsem otec.

8
00:00:29,560 --> 00:00:32,719
- Ale ne s Lenou...?
- Ne, s Hannou Svenssonovou.

9
00:00:33,560 --> 00:00:36,479
Hanna Svenssonová zabila členy mé
rodiny a infiltrovala nás.

10
00:00:36,760 --> 00:00:40,039
Jmenuje se Christian,
Hannin syn.

11
00:00:40,200 --> 00:00:43,839
"Kruh" je vlastněn. Třetí hráč
nad ním převzal kontrolu.

12
00:00:44,240 --> 00:00:46,199
Víme, že plánují útok.

13
00:00:46,320 --> 00:00:49,639
Já budu hledat Bjorna
a ty musíš najít Christiana.

14
00:00:52,360 --> 00:00:53,679
Jsi kriminálník, Christiane.

15
00:00:54,480 --> 00:00:56,199
Zastav.

16
00:00:56,520 --> 00:00:58,759
Nejsem ten, kdo myslíš, že jsem.
Nejsem John Sander.

17
00:00:59,160 --> 00:01:00,559
Já vím, Christiane.

18
00:01:00,680 --> 00:01:01,479
Policie Stockholm!

19
00:01:01,560 --> 00:01:05,039
Mám informace o plánovaném
útoku na ministra obrany!

20
00:01:32,360 --> 00:01:35,799
Hej! Ta policajtka, co přijela
s bombou. Kde je?

21
00:01:35,920 --> 00:01:37,519
Netuším.

22
00:03:04,320 --> 00:03:07,119
BEFORE WE DIE
MuTi2
........