1
00:00:09,676 --> 00:00:12,762
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:22,564 --> 00:00:24,190
<i>Stvořili jsme krutý svět.</i>

3
00:00:24,983 --> 00:00:26,109
Moje generace.

4
00:00:26,359 --> 00:00:27,777
Generace mých rodičů.

5
00:00:28,945 --> 00:00:31,281
Chybí v něm laskavost,

6
00:00:31,781 --> 00:00:32,991
soucit,

7
00:00:33,783 --> 00:00:36,995
je v něm příliš nenávisti,
hněvu a bolesti.

8
00:00:38,038 --> 00:00:40,874
Často mluvíme o tom,
jak své děti chráníme,

9
00:00:40,957 --> 00:00:45,045
ale vynecháváme spoustu věcí,
které by jim mohly zachránit život.

10
00:00:50,133 --> 00:00:53,511
O ŠEST MĚSÍCŮ DŘÍVE

11
00:00:54,554 --> 00:00:58,683
<i>„Kdy jste stáli před nějakou výzvou,</i>
<i>překážkou či nezdarem?</i>

12
00:00:58,767 --> 00:01:02,395
<i>Jak vás to ovlivnilo</i>
<i>a co jste si z té zkušenosti odnesli?“</i>

13
00:01:03,063 --> 00:01:04,481
<i>S tím běžte do hajzlu.</i>

14
00:01:04,981 --> 00:01:09,152
PŘÍJMENÍ JENSEN

15
00:01:09,235 --> 00:01:13,156
PŘIHLÁŠKA NA VYSOKOU ŠKOLU
DO JARNÍHO NEBO PODZIMNÍHO SEMESTRU

16
00:01:13,573 --> 00:01:18,286
<i>Přihláška na vysokou prý je k tomu,</i>
<i>aby vás poznali jako člověka. Hovadina.</i>

17
00:01:18,369 --> 00:01:21,581
<i>Smyslem je donutit vás</i>
<i>v psané formě čelit tomu,</i>

18
00:01:21,664 --> 00:01:24,292
<i>co všechno jste v životě posrali.</i>

19
00:01:37,555 --> 00:01:40,016
MONTY FACETIME
PŘIJMOUT/ODMÍTNOUT

20
00:01:46,481 --> 00:01:50,276
<i>Neodeslal jsem jedinou přihlášku,</i>
<i>prošvihl jsem většinu termínů,</i>

21
00:01:50,735 --> 00:01:52,153
<i>jsem prakticky v prdeli.</i>

22
00:01:58,952 --> 00:01:59,828
ZABLOKOVAT

23
00:02:01,204 --> 00:02:04,874
........