1
00:00:34,332 --> 00:00:39,332
Titulky: Doummais

2
00:03:00,684 --> 00:03:02,351
Ben, no tak, dnes nie.

3
00:03:03,584 --> 00:03:04,883
Polož to.

4
00:03:14,351 --> 00:03:15,351
Vďaka.

5
00:03:16,384 --> 00:03:17,584
Ben!

6
00:03:17,617 --> 00:03:19,250
Ben, nerob to prosím.

7
00:03:21,317 --> 00:03:22,317
Čo s tebou urobím?

8
00:03:23,551 --> 00:03:24,917
Chutí mu?

9
00:03:26,551 --> 00:03:27,551
Veľa toho nenahovorí, čo?

10
00:03:29,351 --> 00:03:32,417
- Poď, ty huncút.
- Tu, tu zlatko.

11
00:03:34,983 --> 00:03:36,551
Budeš to potrebovať pri kontrole.

12
00:03:57,551 --> 00:03:59,084
A, on...

13
00:04:00,250 --> 00:04:01,651
Toto zjedol počas nakupovania.

14
00:04:01,684 --> 00:04:03,250
Nemohol počkať, čo?

15
00:04:05,684 --> 00:04:07,983
- Bude to 18,30$.
- Mami!

16
00:04:08,017 --> 00:04:10,084
Hej, iba...

17
00:04:15,584 --> 00:04:17,284
Myslím si, že som to prehnala.

18
00:04:17,317 --> 00:04:20,284
Mala by si tam mať dosť, moja.

19
00:04:20,317 --> 00:04:22,850
Nie... Pozrieme sa, pozrieme.

20
00:04:25,584 --> 00:04:28,117
Mohli by ste tieto veci stornovať?

21
00:04:29,351 --> 00:04:31,417
Všetci sme si tým prešli moja.

22
00:04:35,451 --> 00:04:37,017
Voľte Amy Taylor.

23
00:04:37,050 --> 00:04:39,284
Dostanete čestnosť,
rovnosť, a slobodu!

24
00:04:41,017 --> 00:04:43,084
Amy Taylor je budúcnosť, deti!

25
........