1
00:00:01,336 --> 00:00:02,770
Tento úřad je seznámený

2
00:00:02,837 --> 00:00:05,072
se záznamy seržanta Hollistera.

3
00:00:05,540 --> 00:00:08,076
Stejně dobře známá
je mu i jeho zpupnost,

4
00:00:08,142 --> 00:00:11,245
neúcta k nadřízeným
a ignorování jejich příkazů.

5
00:00:11,312 --> 00:00:13,381
Seržante Hollistere, můžete
mi objasnit jednu věc?

6
00:00:13,448 --> 00:00:16,184
Je pravda, že jste
varoval obyvatele komunity

7
00:00:16,250 --> 00:00:18,319
o naší společné akci
s imigračním úřadem?

8
00:00:21,220 --> 00:00:22,388
Možná jsem to zmínil.

9
00:00:22,755 --> 00:00:24,824
Bille ohrozil jsi dotaci
30 miliónů z federálních fondů.

10
00:00:24,890 --> 00:00:27,459
Kdo si sakra myslíte, že jste,
seržante Hollistere?

11
00:00:29,760 --> 00:00:31,028
Jsem zástupce zákona.

12
00:00:32,296 --> 00:00:33,431
Nikdy jsem nevzal úplatek.

13
00:00:34,532 --> 00:00:36,934
Nikdy jsem nevztáhl ruku
na nikoho, kdo by si to nezasloužil.

14
00:00:38,069 --> 00:00:41,339
Nikdy jsem nestiskl spoušť,
pokud to nebylo nutné.

15
00:00:43,741 --> 00:00:46,310
Chcete chytat zločince,
pašeráky lidí?

16
00:00:46,744 --> 00:00:48,045
Tak to jsem váš člověk.

17
00:00:49,013 --> 00:00:51,782
Ale vy po mně chcete, abych vytrhnul
rodiny z jejich domovů jen proto,

18
00:00:51,849 --> 00:00:53,484
abyste si přičuchli
k federálním prachům.

19
00:00:55,186 --> 00:00:56,954
Kdy jsi sešel z cesty Jerry?

20
00:00:57,021 --> 00:00:58,956
Alespoň vím, které je století.

21
00:00:59,757 --> 00:01:01,792
Složil jsem
stejnou přísahu jako on.

22
00:01:01,859 --> 00:01:03,693
Nesložil jsem ji ale vám.
........