1
00:01:23,005 --> 00:01:26,592
Ptal jsem se
na přesnou dataci dopisu,

2
00:01:26,718 --> 00:01:31,472
v němž se Verga
hlásí k veristickému hnutí.

3
00:01:32,056 --> 00:01:33,641
I na to, komu byl adresován.

4
00:01:37,478 --> 00:01:41,190
Nevím.
Jde o omezeného konzervativce.

5
00:01:41,607 --> 00:01:42,734
To stačí, Mari!

6
00:01:43,693 --> 00:01:46,529
Víte, poctivé studium

7
00:01:46,779 --> 00:01:50,575
nespočívá v četbě autora
podle ideologického klíče.

8
00:01:50,867 --> 00:01:55,538
Ale naopak v uvádění věcí
do souvislostí a ve znalosti dat.

9
00:01:55,788 --> 00:01:56,956
Pane profesore...

10
00:01:59,459 --> 00:02:02,295
Venku se odehrává
tolik zajímavých událostí!

11
00:02:03,463 --> 00:02:06,382
Nedokážu se soustředit
jen na vaše přednášky.

12
00:02:07,884 --> 00:02:09,177
Omlouvám se za tu otevřenost.

13
00:02:09,427 --> 00:02:13,598
Drahý Mari,
takový postoj vás šlechtí.

14
00:02:14,891 --> 00:02:19,145
Ovšem daleko méně vás šlechtí,
a myslím, že to víte sám...

15
00:02:20,271 --> 00:02:24,692
... slabá příprava,
ač si musíte být vědom důsledků.

16
00:02:25,401 --> 00:02:27,653
Naučte se lépe nakládat s časem.

17
00:02:28,112 --> 00:02:30,364
Čas se dá využít
jediným rozumným způsobem.

18
00:02:31,532 --> 00:02:32,658
To mě zajímá!

19
00:02:35,244 --> 00:02:36,662
Děláním revoluce!

20
00:02:37,997 --> 00:02:40,708
Výborně. A já vám pomohu.

21
00:02:42,251 --> 00:02:44,420
U této zkoušky jste neuspěl.

22
00:02:46,130 --> 00:02:49,217
Je mi líto,
budete vyloučen ze studia.

........