1
00:01:15,462 --> 00:01:17,965
Dbejte mých slov,
synové Matky Itálie.

2
00:01:18,257 --> 00:01:20,551
To pro vás píši svůj příběh.

3
00:01:21,844 --> 00:01:25,806
Příběh o útrapách,
strastech i triumfu,

4
00:01:25,889 --> 00:01:27,850
ba i o velkých životních lekcích!

5
00:01:28,976 --> 00:01:34,189
Já, Domenico Onofrio Tempesta,
jsem byl zplozen v pekle.

6
00:01:36,066 --> 00:01:41,321
Spolu s bratrem Vincenzem
jsme vyrůstali ve stínu sopky Etny.

7
00:01:41,697 --> 00:01:46,535
Nechali jsme za sebou
jen trosky a utrpení,

8
00:01:46,827 --> 00:01:49,288
když jsme se vypravili
za štěstím do Ameriky.

9
00:01:51,999 --> 00:01:56,420
Do oné velké země,
kde prý nikdo nedostatkem netrpěl.

10
00:01:56,503 --> 00:01:58,297
Svoboda.

11
00:01:59,089 --> 00:02:01,633
Svoboda!

12
00:02:03,844 --> 00:02:07,431
Jednoho dne nabudu
tolika peněz a moci,

13
00:02:07,514 --> 00:02:11,685
bych plivl do tváře těm,
kteří mě ponižovali!

14
00:02:11,769 --> 00:02:14,354
Amerika!

15
00:02:15,939 --> 00:02:19,485
V Americe dojdu svého snu.

16
00:02:23,655 --> 00:02:28,827
Ač jsem Etnu nenáviděl
za příkoří, která činila mé rodině,

17
00:02:28,911 --> 00:02:32,498
věděl jsem,
co od soptícího nepřítele čekat.

18
00:02:32,873 --> 00:02:38,003
Jací nepřátelé na mě číhali
v místě zvaném Three Rivers?

19
00:02:39,922 --> 00:02:43,550
Sněz si to sám.
Proč na ni mrháš jídlem?

20
00:02:45,260 --> 00:02:47,971
Proč jsi tu zpropadenou
opici nenechal doma?

21
00:02:48,055 --> 00:02:52,434
-Kde je vůbec Three Rivers?
-V Connecticutu.

22
........