1
00:01:09,650 --> 00:01:10,692
<i>Přizpůsobit se.</i>

2
00:01:11,693 --> 00:01:13,529
<i>To přece lidé dělají.</i>

3
00:01:15,364 --> 00:01:16,657
<i>Naše velká výhoda.</i>

4
00:01:17,199 --> 00:01:19,952
<i>Válíme se. Tlučeme.</i>

5
00:01:20,702 --> 00:01:22,287
<i>Zabereme a změníme se.</i>

6
00:01:33,966 --> 00:01:36,510
Sněhoborec <i>je taky přizpůsobení.</i>

7
00:01:37,469 --> 00:01:39,054
<i>To byl klasický Wilford.</i>

8
00:01:43,934 --> 00:01:48,105
<i>Svět zamrzl a jiní boháči</i>
<i>se snažili schovat v bunkrech</i>

9
00:01:48,188 --> 00:01:49,982
<i>nebo zazálohovat svoje vědomí,</i>

10
00:01:52,150 --> 00:01:54,862
<i>ale pan Wilford oprášil svůj vláček.</i>

11
00:02:09,209 --> 00:02:11,461
Sněhoborec <i>je jeho systém.</i>

12
00:02:12,087 --> 00:02:15,299
<i>Systémy se brání změně i bez svého tvůrce.</i>

13
00:02:18,010 --> 00:02:22,181
<i>Jsem jen vědkyně.</i>
<i>Mým úkolem je svět zachránit, ne změnit.</i>

14
00:02:23,866 --> 00:02:27,577
<i>Vím, že naše šance na přežití</i>
<i>je přinejlepším mizivá.</i>

15
00:02:27,978 --> 00:02:31,648
<i>Nemohu s tím nic dělat,</i>
<i>jen poskytovat chvilky štěstí</i>

16
00:02:32,816 --> 00:02:36,653
<i>na </i>Sněhoborci,<i> dlouhém 1 001 vůz.</i>

17
00:03:02,738 --> 00:03:03,572
Dál!

18
00:03:05,874 --> 00:03:06,792
Ahoj.

19
00:03:07,793 --> 00:03:09,211
Věděl jsem, že nespíš.

20
00:03:09,920 --> 00:03:12,381
Unavení nemají nikdy pokoj. Co se děje?

21
00:03:13,549 --> 00:03:15,634
Musíš se šetřit, Mel.

22
00:03:16,510 --> 00:03:18,387
Nemůžeme si dovolit, abys onemocněla.

23
00:03:19,221 --> 00:03:20,722
Rostou potíže se zásobováním,

24
00:03:20,806 --> 00:03:23,475
a teď ještě na sebe bereš
vyšetřování té vraždy?
........