1
00:00:06,000 --> 00:00:07,958
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:32,667 --> 00:00:33,500
Mami.

3
00:00:35,917 --> 00:00:36,792
Mami!

4
00:00:44,167 --> 00:00:45,000
Mami.

5
00:00:51,375 --> 00:00:52,583
Pojď.

6
00:00:52,667 --> 00:00:53,708
Skoč!

7
00:01:04,167 --> 00:01:05,333
Pojď, mami.

8
00:01:20,500 --> 00:01:21,333
Pojď.

9
00:01:22,125 --> 00:01:23,125
Pojď, skoč.

10
00:03:03,375 --> 00:03:04,542
Jsi volný.

11
00:03:08,333 --> 00:03:09,167
Běž.

12
00:03:10,792 --> 00:03:11,917
Běž zpátky do lesa.

13
00:03:21,042 --> 00:03:24,125
Dobře. Jsi svobodný.

14
00:05:02,667 --> 00:05:03,750
Co teď?

15
00:05:03,833 --> 00:05:05,583
Neboj, nějak si poradíme.

16
00:05:17,125 --> 00:05:17,958
Půjdeme.

17
00:06:14,292 --> 00:06:15,125
Tudy?

18
00:06:17,458 --> 00:06:19,083
Ne, Mauro, půjdeme tudy.

19
00:06:20,250 --> 00:06:21,875
Jak to víš, Giulio?

20
00:06:24,250 --> 00:06:25,083
Lišejník.

21
00:06:28,417 --> 00:06:29,417
No a?

22
00:06:30,000 --> 00:06:31,000
Sever je tamhle.

23
00:06:31,792 --> 00:06:33,792
Co kecáš? Tady jsme na severu.

24
00:06:34,917 --> 00:06:38,000
Micki, můžeme si věřit aspoň mezi sebou?

25
00:06:38,083 --> 00:06:40,542
Co se do toho pleteš? Být ve městě,

........