1
00:00:07,250 --> 00:00:10,292
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:42,375 --> 00:00:43,208
Dále.

3
00:00:48,083 --> 00:00:49,042
Odcházíme, mami.

4
00:00:52,708 --> 00:00:53,542
Dávejte pozor.

5
00:00:55,500 --> 00:00:56,958
Vážně nepůjdeš s náma?

6
00:00:58,458 --> 00:01:02,875
Nemám ráda strašidelný filmy.
Pustím si televizi.

7
00:01:05,792 --> 00:01:07,208
Zapomeň na ten pořad.

8
00:01:09,125 --> 00:01:09,958
Na jakej?

9
00:01:12,625 --> 00:01:13,542
Sleduju zprávy.

10
00:01:15,667 --> 00:01:16,500
Mami...

11
00:01:17,917 --> 00:01:18,875
Jsem v pořádku.

12
00:01:27,583 --> 00:01:29,167
<i>Dnes večer,</i>

13
00:01:29,750 --> 00:01:31,583
<i>hned po zpravodajství...</i>

14
00:01:32,000 --> 00:01:35,417
<i>Drazí brazilští smrtelníci,</i>

15
00:01:35,750 --> 00:01:39,042
<i>dnes v Domě bohů poteče krev.</i>

16
00:01:39,792 --> 00:01:42,958
<i>Na Olympu máme obětní noc.</i>

17
00:01:43,042 --> 00:01:44,208
OLYMP
DŮM BOHŮ

18
00:01:44,833 --> 00:01:45,917
<i>Hlasovali jste</i>

19
00:01:46,500 --> 00:01:48,083
<i>a dnes večer zjistíte...</i>

20
00:01:48,167 --> 00:01:50,250
MADONNA - DIONÝSOS
MARCOS - APOLLÓN

21
00:01:50,333 --> 00:01:51,417
JESSICA - AFRODITA

22
00:01:51,500 --> 00:01:52,958
<i>...do koho udeří blesk.</i>

23
00:01:56,500 --> 00:01:58,875
<i>A rovnováha sil na Olympu</i>

24
00:01:59,375 --> 00:02:02,542
<i>už nikdy nebude stejná.</i>

25
........