1
00:00:06,208 --> 00:00:09,292
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:38,833 --> 00:00:40,708
Snad ví, co dělá.

3
00:00:44,458 --> 00:00:45,292
Ví.

4
00:00:46,667 --> 00:00:48,750
Nemyslím tohle, myslím s nima.

5
00:00:51,333 --> 00:00:52,958
Ten polda je v pohodě.

6
00:00:55,667 --> 00:00:57,125
Nabil jsi ten telefon?

7
00:00:57,542 --> 00:01:01,083
- Jo. Ale není tu signál.
- Ale kamera bude fungovat.

8
00:01:07,458 --> 00:01:09,500
Tady #tt22.

9
00:01:10,417 --> 00:01:12,417
Už je čtvrtý den od chvíle,

10
00:01:13,292 --> 00:01:14,875
co tohle vypuklo.

11
00:01:16,333 --> 00:01:18,750
Jsem v kontrolní místnosti <i>Olympu,</i>

12
00:01:19,583 --> 00:01:22,000
toho mizernýho pořadu s bandou blbců,

13
00:01:22,083 --> 00:01:24,458
co jsou zamčený v jednom baráku.

14
00:01:24,708 --> 00:01:28,500
Dokázali jsme to.
Jsme ve studiu, kde bylo plno těch příšer.

15
00:01:29,625 --> 00:01:31,375
Porazili jsme je tak,

16
00:01:31,750 --> 00:01:33,000
že jsme je odlákali

17
00:01:33,292 --> 00:01:35,458
a zabili po menších skupinách.

18
00:01:35,542 --> 00:01:37,292
A teď jsme tady.

19
00:01:39,375 --> 00:01:43,833
Snažíme se zjistit, co se děje venku.

20
00:01:55,292 --> 00:01:56,833
SKENUJI 23 SATELITŮ

21
00:02:00,708 --> 00:02:02,083
NALEZENY ČTYŘI SIGNÁLY

22
00:02:07,875 --> 00:02:10,833
USA - HLEDEJTE BUNKR NEBO ÚKRYT
BŮH ŽEHNEJ AMERICE

23
00:02:16,000 --> 00:02:17,250
Je to po celým světě.

24
00:02:18,042 --> 00:02:18,917
Takže co?

25
........