1
00:00:04,630 --> 00:00:07,549
V předchozích epizodách
jste viděli...

2
00:00:07,633 --> 00:00:11,970
A co když něco cítím
k detektivu Vegovi? Silné city?

3
00:00:12,054 --> 00:00:15,641
Tvé ovečky potřebují mít pocit,
že jsi provdaná jen za církev.

4
00:00:15,849 --> 00:00:19,102
Bez toho se tvoje
dobrá práce rozplyne.

5
00:00:19,186 --> 00:00:24,274
Jestli si myslíš, že do mého domu
přivedeš tu německou štětku...

6
00:00:24,399 --> 00:00:26,777
Nastoupíš do sanatoria.

7
00:00:26,902 --> 00:00:28,487
Tommy.

8
00:00:31,448 --> 00:00:34,117
Jestli Němci získají tu raketu,
je po boji.

9
00:00:36,620 --> 00:00:38,121
Zabij ho.

10
00:00:39,957 --> 00:00:42,501
Já vám povím, kdo je ten druhej!

11
00:00:45,629 --> 00:00:50,425
Tvůj bratr, sakra?!
A tys mi to neřekl?!

12
00:00:52,261 --> 00:00:55,389
Hazlett byl začátek. Zabils ho.

13
00:00:55,472 --> 00:00:56,515
Co?

14
00:00:56,598 --> 00:00:59,560
Jeho, manželku, děcka.
Reillyho samozřejmě taky.

15
00:00:59,643 --> 00:01:03,105
Pomažeš do San Quentinu
a už se nevrátíš.

16
00:01:03,188 --> 00:01:09,736
Teď jde jen o to, jestli tam půjdeš
jako práskač, nebo jako legenda.

17
00:02:22,643 --> 00:02:27,773
PENNY DREADFUL: Město andělů
7. díl: Maria a zvíře

18
00:02:52,506 --> 00:02:55,050
Nějakej vztekloun, co?

19
00:02:55,884 --> 00:02:57,052
Co?

20
00:02:57,135 --> 00:03:00,639
Zabil tu rodinu z Beverly Hills.
A toho poldu.

21
00:03:01,473 --> 00:03:03,767
Jasně. Všechny je zabil.

22
00:03:04,017 --> 00:03:08,105
Ale vy jste ho dopadl.
Nejspíš za to dostanete metál.
........