1
00:00:01,000 --> 00:00:02,400
<i>Řekni mi, že jste našli Carmen.</i>

2
00:00:02,400 --> 00:00:03,680
<i>Našli jsme někoho jiného.</i>

3
00:00:03,680 --> 00:00:06,520
<i>Eva Lloyd-Georgeová.</i>
Můj strýc je Gwilym Lloyd-George.

4
00:00:06,520 --> 00:00:08,000
Ministr vnitra?

5
00:00:08,000 --> 00:00:10,280
<i>Myslel jsem, že jste včera vypustil
tři z nich, dr. Ratchette.</i>

6
00:00:10,280 --> 00:00:13,680
A dalších šest dnes ráno.
<i>Musím zajistit stopu.</i>

7
00:00:13,680 --> 00:00:17,280
<i>Bylo mi řečeno, že v této oblasti
žádní Austrálci nejsou.</i>

8
00:00:17,280 --> 00:00:19,800
Nikdy jsem se tam nešel
podívat na vlastní oči.

9
00:00:19,800 --> 00:00:21,360
<i>Proč to neuděláte, pane?</i>

10
00:00:21,384 --> 00:00:23,384
Víte, kde moji synovci jsou?

11
00:00:23,408 --> 00:00:24,479
Chybí mi.

12
00:00:24,480 --> 00:00:27,240
To jméno už nikdy nechci slyšet.
Rozumíte?

13
00:00:29,240 --> 00:00:32,800
Jsem z Australské bezpečnostní
a zpravodajské organizace.

14
00:00:34,520 --> 00:00:36,280
Leo? Leo!

15
00:00:37,880 --> 00:00:39,640
Musíš uklidit a vypadnout odsud.

16
00:00:39,640 --> 00:00:41,120
Teď není čas truchlit.

17
00:00:43,144 --> 00:00:46,944
TOTO JE DÍLO HISTORICKÉ FIKCE

18
00:00:46,968 --> 00:00:51,168
ALE HODNĚ Z TÉTO OPRAVDU ŠPATNÉ
HISTORIE SE SKUTEČNĚ STALO

19
00:01:08,800 --> 00:01:12,840
<i>Před úsvitem 16.července roku 1945</i>

20
00:01:12,840 --> 00:01:15,040
<i>v Alamogordu, v Novém Mexiku</i>

21
00:01:15,040 --> 00:01:19,760
<i>se odehrála událost,
která měla navěky změnit svět.</i>

22
00:01:21,720 --> 00:01:24,600
<i>Zrodil se atomový věk.</i>

23
00:01:24,600 --> 00:01:26,640
<i>Chtěl bys jednou letět do vesmíru?</i>
........