1
00:00:03,568 --> 00:00:06,006
Veľa ľudí poslalo pozdravné karty.

2
00:00:07,703 --> 00:00:09,400
Priniesol som ich.

3
00:00:10,836 --> 00:00:13,013
Pár ich bolo od Ayishi.

4
00:00:14,666 --> 00:00:17,297
Sám si ti chcel nejaké napísať,

5
00:00:17,321 --> 00:00:20,716
ale napadlo mi, že existujú
isté hranice, vieš?

6
00:03:19,628 --> 00:03:22,628
<i> Dobré ráno, idete do mesta, prosím? </i>

7
00:03:21,716 --> 00:03:23,916
Áno, do mesta. sadni si, odveziem ťa.

8
00:03:40,437 --> 00:03:42,178
Prepáčte.

9
00:04:45,372 --> 00:04:49,482
Počítaš, že sa zajtra vrátiš do školy?

10
00:04:49,506 --> 00:04:52,572
Bude ples, pamätáš?

11
00:04:52,596 --> 00:04:55,706
Každý je už na to pripravený.

12
00:04:55,730 --> 00:04:58,230
Nikto sa nemôže rozhodnúť,
či to bude nepresvedčivé,

13
00:04:58,254 --> 00:05:02,408
alebo ironicky tak trochu super.

14
00:05:02,432 --> 00:05:04,671
Možno trochu oboje, vieš?

15
00:05:04,695 --> 00:05:07,655
Takže nepresvedčivé je vlastne suprové.

16
00:05:10,527 --> 00:05:12,790
Každý sa na teba pýta.

17
00:05:16,620 --> 00:05:22,278
Nemusíš sa vracať teraz,
ak nie si na to pripravený.

18
00:05:27,370 --> 00:05:31,350
Keď si bol preč, mali sme deň kariéry.

19
00:05:31,374 --> 00:05:33,004
Nútia ťa urobiť online kvíz.

20
00:05:33,028 --> 00:05:35,180
Je to veľmi vedecké.

21
00:05:35,204 --> 00:05:37,704
Zámerom je dokonalé spárovanie

22
00:05:37,728 --> 00:05:40,209
s prácou, vhodnou práve pre teba.

23
00:05:41,210 --> 00:05:43,493
Hádaj, čo mi vyšlo.

24
00:05:43,517 --> 00:05:45,582
Krajinný architekt.

25
........