1
00:00:23,066 --> 00:00:25,582
V tejto sérii
sa stalo pokokot vecí.

2
00:00:25,597 --> 00:00:28,270
Až toľko, že vám
to musím celé zrekapitulovať.

3
00:00:28,285 --> 00:00:30,316
Navyše som sa
ako postava osvedčil

4
00:00:30,331 --> 00:00:33,416
a tvorcovia ma chcú vopchať
všade, kam sa len dá.

5
00:00:33,965 --> 00:00:36,862
Tak fajn.
Táto séria bola neskutočná.

6
00:00:36,877 --> 00:00:40,229
Mala kopec zvratov
hodných ocenenia CableACE.

7
00:00:40,244 --> 00:00:43,611
Naposledy sme mohli vidieť,
ako ten malý potkan Dr. Psycho

8
00:00:43,626 --> 00:00:44,704
<i>podrazil Harley.</i>

9
00:00:44,719 --> 00:00:47,961
<i>Ukázalo sa, že ten prefíkaný zmrd
sa spolčil s Hádankárom.</i>

10
00:00:47,976 --> 00:00:51,210
<i>Pomocou akejsi absurdnej
komiksovej technológie</i>

11
00:00:51,225 --> 00:00:53,773
<i>teraz ovládajú armádu
krvilačných paradémonov,</i>

12
00:00:53,788 --> 00:00:57,155
za ktorú vďačia Darkseidovi.
Darksidovi? Neviem to vysloviť.

13
00:00:57,170 --> 00:01:01,030
Harley dokáže zastaviť Psycha
iba s pomocou Ligy spravodlivých.

14
00:01:01,389 --> 00:01:04,850
Ale to by nemohli trčať
v knihe Kráľovnej mýtov, všakže?

15
00:01:04,865 --> 00:01:06,349
Spomínate si na prvú sériu?

16
00:01:06,364 --> 00:01:09,277
Všetko je to
fakt bohovsky posplietané!

17
00:01:09,292 --> 00:01:11,605
To si zaslúži ocenenie Peabody.

18
00:01:11,606 --> 00:01:13,153
Aby to nebolo jednoduché,

19
00:01:13,168 --> 00:01:16,418
jediný zmrd, ktorý vie,
kde sa kniha nachádza, je Joker.

20
00:01:16,423 --> 00:01:18,505
<i>Ten ale stratil pamäť,
nosí kaki oblečenie</i>

21
00:01:18,510 --> 00:01:21,924
<i>a hoci už nie je vybielený,
je z neho typický beloch.</i>
........