1
00:01:05,439 --> 00:01:08,317
Stejně si myslím,
že bys ho měla vzít za slovo.

2
00:01:08,442 --> 00:01:11,111
Říká, že si můžeš dělat,
co chceš, tak prosím.

3
00:01:11,236 --> 00:01:14,239
-Ukaž mu. Odvaž se.
-Proboha, přestaň.

4
00:01:14,364 --> 00:01:17,242
Jedeme s basketem na zápas.
Nikdo se odvazovat nebude.

5
00:01:17,367 --> 00:01:18,827
Můžeš otevřít kufr?

6
00:01:19,161 --> 00:01:22,289
Neříkám, že se máš
účastnit divokých orgií

7
00:01:22,372 --> 00:01:23,749
v bytě na 12. Avenue.

8
00:01:24,333 --> 00:01:27,002
Ale můžeš se vídat i s jinými.

9
00:01:28,712 --> 00:01:30,005
Mlč.

10
00:01:30,088 --> 00:01:32,424
Asi se tím bavím víc než ty.

11
00:01:32,549 --> 00:01:34,217
To asi ano.

12
00:01:34,468 --> 00:01:37,929
A tohle, má drahá,
je důvod naší rozepře.

13
00:01:38,513 --> 00:01:41,933
Na dvanácti hodinách.
Římský nos. Kostkovaná šála.

14
00:01:42,184 --> 00:01:43,852
To je Jeremy?

15
00:01:43,977 --> 00:01:46,938
-Jo, jo.
-Já tě žádám.

16
00:01:47,022 --> 00:01:49,316
Prosím, ojeď ho za nás všechny.

17
00:01:52,235 --> 00:01:55,197
ROZVOD III.
5. díl: Zápas

18
00:01:57,616 --> 00:02:01,495
Zatraceně. Nemůžu najít mobil.
Prozvoníš mě?

19
00:02:05,666 --> 00:02:07,376
Támhle je ten hajzlík.

20
00:02:12,089 --> 00:02:15,467
Oficiálně už ztrácím věci.
Měl jsem ho v lékárničce.

21
00:02:15,550 --> 00:02:18,303
Máš toho teď hodně
na starosti. Nesoustředíš se.

22
00:02:18,637 --> 00:02:22,015
Je to důležitý víkend. Mám stres.

........