1
00:00:10,552 --> 00:00:14,014
<i>Mami? To jsem já. Jane.</i>

2
00:00:15,015 --> 00:00:16,391
<i>Jsem doma.</i>

3
00:00:17,184 --> 00:00:18,268
<i>Ne.</i>

4
00:00:18,644 --> 00:00:19,520
Dýchej.

5
00:00:19,811 --> 00:00:20,646
<i>Slunečnice.</i>

6
00:00:21,146 --> 00:00:22,105
<i>Duha.</i>

7
00:00:23,398 --> 00:00:26,193
<i>- Čtyři - padesát. Tři doprava...</i>
<i>- Dýchej.</i>

8
00:00:26,276 --> 00:00:28,111
Čtyři doleva. Slunečnice.

9
00:00:28,195 --> 00:00:29,988
<i>- Čtyři - padesát. Duha.</i>
<i>- Dýchej.</i>

10
00:00:30,072 --> 00:00:31,990
<i>- Tři doprava. Čtyři doleva.</i>
<i>- Dýchej.</i>

11
00:00:32,074 --> 00:00:34,076
Čtyři - padesát. Slunečnice. Duha.

12
00:00:38,080 --> 00:00:41,166
Dýchej. Slunečnice. Duha.

13
00:00:42,417 --> 00:00:44,628
Tři doprava. Čtyři doleva.

14
00:00:46,088 --> 00:00:48,465
Jsi v pořádku?

15
00:00:48,549 --> 00:00:51,093
A pořád to opakovala?

16
00:00:52,636 --> 00:00:53,762
Opakovala?

17
00:00:53,845 --> 00:00:57,891
Jako v kruhu? Ukazovala ti
pořád ten stejný obraz?

18
00:00:57,975 --> 00:01:00,936
Pořád ukazovala tu dívku v té místnosti.

19
00:01:01,478 --> 00:01:03,063
V té duhové místnosti?

20
00:01:07,317 --> 00:01:08,652
Jak ta dívka vypadala?

21
00:01:11,905 --> 00:01:13,991
- Jinak.
- Jinak, než ty?

22
00:01:17,369 --> 00:01:19,746
Myslím,
že proto se mnou chtěla mluvit.

23
00:01:20,581 --> 00:01:22,165
Aby ti ukázala tu dívku?

24
00:01:31,258 --> 00:01:33,385
........