1
00:00:00,280 --> 00:00:01,951
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:02,686 --> 00:00:06,524
<i>Dole v údolí</i>

3
00:00:07,233 --> 00:00:09,610
<i>V údolí hlubokém</i>

4
00:00:10,110 --> 00:00:12,071
Zřejmě tu někdo bydlel.

5
00:00:12,822 --> 00:00:15,783
Adam Lowry a Bess McTeerová
sem měli namířeno s Julianem.

6
00:00:16,325 --> 00:00:18,118
A někdo na ně čekal.

7
00:00:18,202 --> 00:00:20,871
Toho chlápka s culíkem
jsem viděla v motelu,

8
00:00:20,955 --> 00:00:22,456
když jsme šli za manažerem.

9
00:00:22,748 --> 00:00:25,125
Marin je Julianova matka. Kde je?

10
00:00:25,584 --> 00:00:29,547
Máme podezření, že její tělo
je v jezeře poblíž Mechového háje.

11
00:00:30,172 --> 00:00:33,133
V Mechovým háji docházelo k týrání,
když jste ho vedla.

12
00:00:33,217 --> 00:00:35,386
Dovolila jsem, aby se děly hrozný věci.

13
00:00:36,303 --> 00:00:39,265
Když jsem uviděla Juliana,
probudila jsem se.

14
00:00:40,140 --> 00:00:43,310
Věděla jsem, co dělat,
abych Mechový háj navždycky změnila.

15
00:00:43,602 --> 00:00:47,898
Ta věc v kápi, kterou pořád vídáš,
příště se jí musíš postavit.

16
00:00:47,982 --> 00:00:50,359
Jinak tě zničí, když to dovolíš.

17
00:00:53,779 --> 00:00:54,905
Do hajzlu.

18
00:01:52,004 --> 00:01:54,673
VOLÁ HEATHER

19
00:02:27,164 --> 00:02:30,751
Dobře, zůstaňte v klidu! Všichni dovnitř!

20
00:02:30,834 --> 00:02:32,252
{\an8}Jo, položte ty košíky.

21
00:02:32,336 --> 00:02:35,798
{\an8}Rozkazy jsou jasný, všichni dovnitř.

22
00:02:35,881 --> 00:02:38,050
Všichni se posaďte, nohy před sebe.

23
00:02:38,759 --> 00:02:42,221
{\an8}- Překřižte nohy, to je ono.
- Tohle je soukromý pozemek.

........