1
00:01:01,208 --> 00:01:02,958
<i>Každá cesta někde začíná.</i>

2
00:01:13,250 --> 00:01:14,791
<i>Ale ta tvá nikde nekončí.</i>

3
00:01:18,541 --> 00:01:20,083
<i>Pokračuje donekonečna.</i>

4
00:01:26,208 --> 00:01:29,666
Jsem tu, aby tvá cesta
konečně mohla skončit.

5
00:01:35,625 --> 00:01:36,833
To není možné.

6
00:01:40,791 --> 00:01:41,916
Jsi mrtvá.

7
00:01:44,625 --> 00:01:46,000
Nechal jsem tě zabít.

8
00:01:47,166 --> 00:01:50,166
Pořád netušíš, jak se tahle hra hraje.

9
00:01:51,833 --> 00:01:53,833
Chceš zničit uzel,

10
00:01:55,291 --> 00:01:58,250
žádným svým krokem
ses ho ale nijak nedotkl.

11
00:02:00,125 --> 00:02:00,958
To není možné.

12
00:02:07,166 --> 00:02:08,458
Zabil jsem to.

13
00:02:11,041 --> 00:02:14,166
Zabil jsem Marthu a zabil jsem i počátek.

14
00:02:20,375 --> 00:02:21,916
Tvůj svět a Evin svět.

15
00:02:23,583 --> 00:02:25,916
Ani jeden z nich neměl nikdy existovat.

16
00:02:30,958 --> 00:02:32,583
Myslel sis, že počátek

17
00:02:32,666 --> 00:02:34,583
spočívá ve spojení mezi světy.

18
00:02:36,250 --> 00:02:38,625
Ve skutečnosti ale spočívá mimo ně.

19
00:02:43,500 --> 00:02:45,833
Naše myšlení formují duality.

20
00:02:48,166 --> 00:02:49,416
Černá, bílá.

21
00:02:50,583 --> 00:02:51,625
Světlo a stín.

22
00:02:54,250 --> 00:02:56,166
Tvůj svět a Evin svět.

23
00:02:57,541 --> 00:02:58,750
Ale to je špatně.

24
00:03:01,333 --> 00:03:03,708
Bez třetího rozměru není nic kompletní.

25
00:03:09,041 --> 00:03:10,250
........