1
00:00:00,001 --> 00:00:06,680
22. ÚNORA 2015
VRATISLAV

2
00:01:34,500 --> 00:01:35,540
Co děláš?

3
00:03:01,540 --> 00:03:03,340
POLICIE

4
00:06:47,020 --> 00:06:50,380
„Mnozí z těch, kteří spí v prachu země,
procitnou.

5
00:06:50,460 --> 00:06:55,260
Jedni k životu věčnému,
druzí k pohaně a věčné hrůze.“

6
00:07:32,840 --> 00:07:34,880
Nina na mě nezapomene.

7
00:08:38,440 --> 00:08:39,360
Máte něco?

8
00:08:40,440 --> 00:08:41,800
Na volantu nic.

9
00:08:43,120 --> 00:08:44,440
Ani na řadicí páce.

10
00:08:45,720 --> 00:08:47,680
Někdo je musel otřít.

11
00:08:47,760 --> 00:08:49,440
Normálně se hemží otisky.

12
00:08:54,280 --> 00:08:56,160
Co se té rodině asi stalo?

13
00:08:58,440 --> 00:09:00,720
Podle zahlazených stop nic dobrého.

14
00:13:40,880 --> 00:13:41,800
Ahoj.

15
00:13:52,560 --> 00:13:53,880
Všechno v pořádku?

16
00:13:59,520 --> 00:14:00,520
Snad jo.

17
00:14:12,320 --> 00:14:13,200
Michałe?

18
00:14:39,920 --> 00:14:41,160
Už je to dobré.

19
00:15:18,640 --> 00:15:20,400
- Ahoj.
- Ahoj?

20
00:15:21,480 --> 00:15:22,480
Co to děláš?

21
00:15:23,760 --> 00:15:24,680
Vybaluju.

22
00:15:25,440 --> 00:15:27,400
Dám ti ty věci sem, dobře?

23
00:15:30,240 --> 00:15:32,040
Musíme žít společně.

24
00:15:32,840 --> 00:15:34,320
Co by řekli lidi?

........