1
00:00:07,849 --> 00:00:09,600
Bodáky nasadit!

2
00:00:10,435 --> 00:00:12,603
-Bodáky nasadit.
-Rozkaz.

3
00:00:12,770 --> 00:00:15,523
Bodáky nasadit! Jdeme!
Pozor, kam míříte.

4
00:00:16,274 --> 00:00:17,900
Rychle, připravit!

5
00:00:17,984 --> 00:00:20,320
-Do toho a přežít!
-Rozkaz.

6
00:00:20,528 --> 00:00:22,238
K sobě!

7
00:00:23,823 --> 00:00:25,325
Připravit!

8
00:00:26,284 --> 00:00:27,702
Připravit!

9
00:00:28,077 --> 00:00:29,329
Připravit.

10
00:00:30,204 --> 00:00:31,331
K sobě.

11
00:00:33,833 --> 00:00:35,376
Ať tě ani nenapadne.

12
00:00:37,628 --> 00:00:40,256
-Chicago!
-Edendale!

13
00:00:44,260 --> 00:00:45,803
Za mnou!

14
00:00:45,887 --> 00:00:47,472
Držte řadu!

15
00:00:54,562 --> 00:00:56,105
Držte řadu!

16
00:01:04,238 --> 00:01:05,448
Jdeme!

17
00:01:06,240 --> 00:01:07,742
Za mnou, hoši!

18
00:01:54,998 --> 00:01:57,542
PERRY MASON
2. díl

19
00:01:57,875 --> 00:02:00,211
-Šťastný nový rok!
-To si jen myslíš!

20
00:02:14,642 --> 00:02:16,894
Chtěl jsi nit?

21
00:02:28,197 --> 00:02:30,033
Tady je.

22
00:02:33,745 --> 00:02:37,749
Už vidím, jak si Bůh
otevře knihu světa

23
00:02:37,832 --> 00:02:42,211
a říká si:
"Kdo mě dnes nejvíc potřebuje?"

........