1
00:00:02,701 --> 00:00:04,237
Kam myslíte, že ty odpadky padají,

2
00:00:04,269 --> 00:00:05,837
když je pošlete dolů?

3
00:00:05,870 --> 00:00:09,241
Možná že končí v... Californii.

4
00:00:09,275 --> 00:00:10,910
Senzační zprávy!

5
00:00:10,943 --> 00:00:14,013
Konečně jsem dokončil
labyrint, který jsem vždycky chtěl.

6
00:00:14,045 --> 00:00:16,781
- Co je to labyrint?
- Jedná se o spletité bludiště

7
00:00:16,814 --> 00:00:19,084
plné hádanek a příšer.

8
00:00:19,118 --> 00:00:21,988
- Příšer?
- Nějak moc se vyptáváte, Smithe.

9
00:00:22,020 --> 00:00:23,589
Dobrá, zde je tedy prohlášení.

10
00:00:23,621 --> 00:00:25,090
Jsem taky v dobré náladě.

11
00:00:25,124 --> 00:00:27,260
Dnes se u nás doma koná rodinný herní večer.

12
00:00:27,293 --> 00:00:28,628
Rodinný herní večer?!

13
00:00:28,660 --> 00:00:30,162
Proč jste to hned neřekl?!

14
00:00:30,196 --> 00:00:31,798
Ať už vás tady nevidím, Smithe!

15
00:00:32,965 --> 00:00:35,168
Vy všichni, nezapomeňte,

16
00:00:35,200 --> 00:00:37,302
nemusíte chodit do práce, jestliže

17
00:00:37,335 --> 00:00:40,539
se u vás koná rodinný herní večer,
lechtá vás v krku

18
00:00:40,572 --> 00:00:43,475
nebo po cestě sem
spatříte nějaké nešťastné číslo.

19
00:00:43,690 --> 00:00:45,159
American Dad!
uvádí

20
00:00:45,287 --> 00:00:47,039
HERNÍ VEČER

21
00:00:47,379 --> 00:00:49,849


22
00:00:52,151 --> 00:00:54,520
Levá ruka na červenou.

23
00:00:54,553 --> 00:00:58,791


24
00:00:58,823 --> 00:01:00,358
........