1
00:00:00,000 --> 00:00:04,500
Titulky 30.6.2020
Andrea1717

2
00:00:34,362 --> 00:00:35,613
Slečna Weol-ju!

3
00:00:37,198 --> 00:00:38,199
Guibanjang!

4
00:00:57,802 --> 00:01:01,014
Yeomradaewanga, samozrejme,
že moje akcie neboli schválené.

5
00:01:01,097 --> 00:01:02,306
Priznávam to.

6
00:01:02,515 --> 00:01:06,894
Ale nie je však pre každého
normálne urobiť v práci pár chýb?

7
00:01:09,981 --> 00:01:10,898
Pár chýb?

8
00:01:11,774 --> 00:01:13,860
Len preto,
že som bola na teba milá,

9
00:01:13,943 --> 00:01:18,656
neznamená, že môžeš
porušovať zákony našej ríše.

10
00:01:22,827 --> 00:01:23,661
<u>YEOMRADAEWANGA</u>

11
00:01:35,673 --> 00:01:36,674
Som ti na smiech?

12
00:01:39,552 --> 00:01:40,887
Samozrejme, že nie.

13
00:01:43,139 --> 00:01:46,392
Nevezmem rodičom dieťa,
ktoré už raz dostali.

14
00:01:47,226 --> 00:01:49,062
- Ďakujem madam.
- Avšak,

15
00:01:50,063 --> 00:01:52,023
prípad nebude započítaný
do splnenia tvojho plánu.

16
00:01:52,523 --> 00:01:54,067
- Prosím?
- Áno madam!

17
00:01:55,651 --> 00:01:56,569
Samozrejme.

18
00:01:56,986 --> 00:01:59,113
Je to spravodlivé,
pretože sme sa porušili pravidlá.

19
00:01:59,822 --> 00:02:02,492
Weol-ju a Guibanjang.

20
00:02:02,575 --> 00:02:05,661
Ste odsúdení na 120 hodín
verejnoprospešných prác v Ríši mŕtvych.

21
00:02:05,745 --> 00:02:07,663
Bar sa zabavuje,
až kým neskončíte.

22
00:02:08,915 --> 00:02:09,874
Moment.

........