1
00:00:06,006 --> 00:00:10,010
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:54,137 --> 00:00:56,473
VŠECHNY POSTAVY, MÍSTA,
ORGANIZACE, NÁBOŽENSTVÍ

3
00:00:56,556 --> 00:00:58,099
A UDÁLOSTI JSOU SMYŠLENÉ

4
00:01:01,061 --> 00:01:02,062
Julie.

5
00:01:03,772 --> 00:01:04,856
Jsem oslepen

6
00:01:05,899 --> 00:01:07,776
tvým úsměvem.

7
00:01:08,234 --> 00:01:09,694
Jsem ohlušen

8
00:01:10,779 --> 00:01:12,072
tvým nádherným hlasem.

9
00:01:14,949 --> 00:01:17,243
Ach, Romeo!

10
00:01:17,994 --> 00:01:21,247
Tvůj pohled půlí mé srdce ve dví.

11
00:01:21,873 --> 00:01:26,086
Polovina je tvá a ta druhá též.

12
00:01:26,586 --> 00:01:28,880
- Romeo!
- Otče.

13
00:01:29,297 --> 00:01:30,673
A dost!

14
00:01:32,050 --> 00:01:33,927
Zakazuji ti ji milovat!

15
00:01:34,093 --> 00:01:37,639
Otče, už déle nedokážu ignorovat
volání svého srdce.

16
00:01:38,139 --> 00:01:40,433
Nebuď směšný!

17
00:01:42,101 --> 00:01:44,521
- Jdeme, Julie.
- Otče, prosím!

18
00:01:45,063 --> 00:01:47,690
- Miluji ho.
- „Miluji“?

19
00:01:48,525 --> 00:01:50,443
Miluješ syna mého nepřítele?

20
00:01:50,527 --> 00:01:53,029
To je absurdní. Ustup.

21
00:01:53,822 --> 00:01:55,698
Dám tě špinavé Julii...

22
00:01:55,782 --> 00:01:58,701
Ne. Dám tě špinavému psovi,

23
00:01:58,785 --> 00:02:00,829
ale nikdy tě nedám tomu člověku!

24
00:02:00,912 --> 00:02:02,831
Hej! Ani já to nikdy nedovolím.
........