1
00:00:01,666 --> 00:00:05,925
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:08,129 --> 00:00:11,402
<i>Potřebuju, abys vedla záchrannou
misi a přivezla zpátky Nauvoo.</i>

3
00:00:11,463 --> 00:00:13,582
<i>Předěláme tu loď pro Pás.</i>

4
00:00:13,691 --> 00:00:16,058
Odcházíš, že?

5
00:00:16,155 --> 00:00:18,613
Náměstek Errinwright
je zatčen za vlastizradu.

6
00:00:18,697 --> 00:00:20,472
- Dílo.
<i>- Co je to dílo?</i>

7
00:00:20,566 --> 00:00:22,323
<i>Co stavíš?</i>

8
00:00:23,892 --> 00:00:26,738
Co to do prdele je?

9
00:00:33,166 --> 00:00:36,892
THE EXPANSE
3x07 - Delta-V

10
00:00:47,376 --> 00:00:56,251
Překlad: Myrddin, Zero, Janel
Korekce: Gripe, Lucifrid

11
00:01:22,834 --> 00:01:27,069
www.edna.cz/the-expanse

12
00:01:36,501 --> 00:01:38,884
Už to stačí. V pořádku.

13
00:01:39,563 --> 00:01:41,345
Je to v pořádku.

14
00:01:48,822 --> 00:01:50,845
Drazí spoluobčané.

15
00:01:51,501 --> 00:01:54,720
Osud našeho národa
byl podroben tvrdé zkoušce.

16
00:01:55,415 --> 00:02:00,641
Ale zatčení zrádce Errinwrighta
a rezignace generálního tajemníka

17
00:02:00,811 --> 00:02:04,494
Sorrenta-Gillise,
jemuž děkujeme za jeho služby,

18
00:02:04,969 --> 00:02:09,744
nám dala příležitost
zvolit novou budoucnost.

19
00:02:11,040 --> 00:02:13,563
Mnoho nás bojovalo,
abychom se dostali až sem.

20
00:02:13,701 --> 00:02:15,430
Spousta lidí zemřela.

21
00:02:16,149 --> 00:02:20,336
Ztratili jsme
naše milované a trpěli jsme.

22
00:02:21,133 --> 00:02:24,247
Byli bychom v právu,
kdybychom žádali pomstu.

........