1
00:00:01,519 --> 00:00:05,660
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:06,137 --> 00:00:10,347
- Pomoc, je to šílenec.
- Nech toho, nemůžeš je vyhodit. - Můžu.

3
00:00:13,270 --> 00:00:16,512
<i>Všem lodím v nesnázích.
Vaši ranění jsou na Behemothu vítáni.</i>

4
00:00:16,595 --> 00:00:19,433
- Ale beze zbraní.
- Fajnovej obleček.

5
00:00:22,129 --> 00:00:24,340
Musíte ji zavřít. Zabila spoustu lidí.

6
00:00:24,434 --> 00:00:26,759
Dali jsme jí chemický omezovač.
Nesmí si ho sundat.

7
00:00:26,878 --> 00:00:28,376
Ne, to ne.

8
00:00:28,496 --> 00:00:30,266
Co se stalo Drummer?

9
00:00:30,708 --> 00:00:33,278
Zranila se.
Zotavuje se po operaci.

10
00:00:33,402 --> 00:00:35,379
Zachránila mi život a já ten její.

11
00:00:35,481 --> 00:00:38,590
Jsme na pohřebišti.
Musíme se odsud dostat.

12
00:00:38,669 --> 00:00:41,778
Ať se na té stanici stalo cokoli,
poškodilo mu to mozek.

13
00:00:41,864 --> 00:00:44,325
Holden není šílenec.
Když jsme byli na stanici,

14
00:00:44,449 --> 00:00:46,458
otevřela mu dveře a chránila ho.

15
00:00:46,567 --> 00:00:49,106
Ať už je to cokoli, myslím,
že je s ním v kontaktu.

16
00:00:49,175 --> 00:00:52,143
Mluví to se mnou.
Musím zjistit, co to chce.

17
00:00:53,824 --> 00:00:56,293
Stanice teď generuje magnetické pulzy.

18
00:00:56,372 --> 00:00:59,301
Jako kdyby nabíjela kanón
obrovské síly.

19
00:00:59,387 --> 00:01:02,379
Souvislý signál se z toho stane
nejspíš za méně než sedm hodin.

20
00:01:02,465 --> 00:01:05,504
Holden mi řekl, že měl na stanici vizi,

21
00:01:05,613 --> 00:01:09,989
jak jsou Prstence
využívány ke zničení soustav.

22
00:01:10,106 --> 00:01:12,957
Věřil, že to stanice dělá,
........