1
00:00:06,005 --> 00:00:08,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIXU

2
00:00:10,051 --> 00:00:11,970
<i>V předchozích dílech...</i>

3
00:00:12,053 --> 00:00:14,597
Dobrý večer, Connie. Rádi vás tu uvítáme.

4
00:00:14,681 --> 00:00:17,058
<i>Melvin Stubbs, Tanner Phillips.</i>

5
00:00:17,142 --> 00:00:20,520
Nadělají si do hábitů,
až to vyjde v <i>Dělnickém zpravodaji.</i>

6
00:00:20,603 --> 00:00:23,273
Vozí zásilky uniforem z okresu Woodbury.

7
00:00:23,356 --> 00:00:25,066
To je otcova firma.

8
00:00:25,150 --> 00:00:27,652
Pojedu s D. L. na obhlídku
do okresu Woodbury.

9
00:00:27,736 --> 00:00:29,404
Ukaž mi,
kde ta černá kurva roztahuje nohy.

10
00:00:31,573 --> 00:00:33,283
<i>Jestli tvůj bratr dělá něco, co by neměl,</i>

11
00:00:33,366 --> 00:00:34,701
musím to vědět.

12
00:00:34,784 --> 00:00:36,745
Táta to ví. Řekl jsem mu, že odcházíš.

13
00:00:36,828 --> 00:00:38,621
Tys mu to řekl?

14
00:00:40,373 --> 00:00:43,209
- Co to má znamenat?
- Unavuje mě, jak si to šerif usnadňuje.

15
00:00:43,293 --> 00:00:44,586
<i>Potřebujeme pořádek</i>
<i>jako za starých dobrých časů.</i>

16
00:00:45,253 --> 00:00:48,089
Dva štváči za cenu jednoho. Pověste je.

17
00:00:59,893 --> 00:01:01,019
Ne!

18
00:01:03,897 --> 00:01:05,690
Vidíš, k čemu mě nutíš?

19
00:01:05,774 --> 00:01:09,444
Prosím, nech je jít.

20
00:01:09,527 --> 00:01:12,405
Chystali jsme se odjet. Nebráníme se.

21
00:01:12,489 --> 00:01:16,159
Zavři hubu, pastore.
Tohle je mezi mnou a jím.

22
00:01:18,953 --> 00:01:21,498
Pořád dřu ,
abych vám zajistil slušný život.

23
00:01:22,624 --> 00:01:25,126
A ty si myslíš, že upláchneš

24
........