1
00:00:05,005 --> 00:00:07,924
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:29,529 --> 00:00:32,699
<i>Po smrti svého otce Marca Aurelia…</i>

3
00:00:33,992 --> 00:00:36,661
<i>Commodus ukončil válku v Germánii…</i>

4
00:00:38,747 --> 00:00:42,375
<i>a vrátil se domů,</i>
<i>aby nastoupil na otcovo místo</i>

5
00:00:42,500 --> 00:00:44,961
<i>jako císař Římské říše.</i>

6
00:01:04,981 --> 00:01:06,107
Lide římský!

7
00:01:06,608 --> 00:01:08,359
Pozdrav svého císaře…

8
00:01:09,277 --> 00:01:14,574
Marca Aurelia
Commoda Antonia Augusta!

9
00:02:13,299 --> 00:02:15,510
<i>Lidé oslavují nového vládce…</i>

10
00:02:17,095 --> 00:02:20,473
<i>ale ne všichni se radují</i>
<i>z Commodova mocenského vzestupu.</i>

11
00:03:42,180 --> 00:03:47,727
ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
KRVAVÁ VLÁDA

12
00:04:03,993 --> 00:04:06,496
Bílé? Nebo červené?

13
00:04:09,666 --> 00:04:10,625
To je na vás.

14
00:04:14,087 --> 00:04:16,422
<i>Byla dcerou Marca Aurelia,</i>

15
00:04:16,547 --> 00:04:19,717
<i>a proto byla Lucilla připravená</i>
<i>na život vlivné osoby.</i>

16
00:04:21,761 --> 00:04:23,763
<i>Ale když její bratr získá trůn,</i>

17
00:04:24,430 --> 00:04:27,058
<i>začne manipulovat členy senátu.</i>

18
00:04:28,184 --> 00:04:30,895
<i>Hledá způsob,</i>
<i>jak znovu získat moc pro sebe.</i>

19
00:04:32,397 --> 00:04:34,274
Jaký silný muž.

20
00:04:36,067 --> 00:04:39,112
Říkám si,
zda stejnou sílu ukážete v senátu...

21
00:04:40,530 --> 00:04:41,781
před mým bratrem.

22
00:04:43,825 --> 00:04:47,578
Senát se Commoda nebojí.
Ani vy byste neměla.

23
00:04:48,246 --> 00:04:49,956
To nezní moc jako plán.

........