1
00:00:05,005 --> 00:00:07,966
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:48,506 --> 00:00:49,382
Commode.

3
00:00:50,842 --> 00:00:52,927
Nevím, jak se to mohlo tak pokazit.

4
00:00:54,888 --> 00:00:56,431
Došlo tu k nějakým chybám.

5
00:00:57,265 --> 00:00:58,349
Nešťastným náhodám.

6
00:00:58,808 --> 00:01:01,686
Ale myslet si, že za tím vším jsem já…

7
00:01:03,772 --> 00:01:04,731
To je šílenství.

8
00:01:06,858 --> 00:01:08,651
Byly to hrozné náhody…

9
00:01:09,486 --> 00:01:10,779
jedna za druhou.

10
00:01:10,904 --> 00:01:12,781
Nikdo jim nemohl zabránit.

11
00:01:13,239 --> 00:01:16,826
Mor byl nešťastná náhoda.
O tom není pochyb, císaři.

12
00:01:17,077 --> 00:01:18,328
Ale nedostatek obilí?

13
00:01:19,579 --> 00:01:21,206
Tak to byl vypočítavý čin.

14
00:01:22,290 --> 00:01:24,959
Mám uvěřit, že si Cleander hladomor přál?

15
00:01:26,419 --> 00:01:28,546
Netvrdím, že čtu druhým v mysli…

16
00:01:29,380 --> 00:01:34,135
ale vím, že ten nedostatek obilí
nezavinily přírodní síly.

17
00:01:37,847 --> 00:01:39,516
Jak to vysvětlíš, Cleandere?

18
00:01:40,683 --> 00:01:41,518
Jednoduše.

19
00:01:42,435 --> 00:01:44,729
Dio se v tom snaží vidět složitosti.

20
00:01:46,564 --> 00:01:47,941
Dorazilo málo obilí.

21
00:01:48,608 --> 00:01:50,235
Snažili jsme se to vyřešit.

22
00:01:51,861 --> 00:01:53,780
Mor nám v tom zabránil.

23
00:01:54,155 --> 00:01:57,325
Je to pohroma, ale to je všechno.

24
00:01:59,452 --> 00:02:00,495
Nedostatek obilí.

25
00:02:01,955 --> 00:02:02,831
........