1
00:00:35,920 --> 00:00:38,280
Ať je to sanitka nebo zmrzlinář.

2
00:00:38,440 --> 00:00:41,640
Všechny dodávky,
které uvidíte na skrz prohledejte,

3
00:00:41,720 --> 00:00:43,480
Boaz je v jedné z nich.

4
00:00:47,040 --> 00:00:48,480
Ty parchante!

5
00:00:48,560 --> 00:00:51,280
Dorone, nech ho být!

6
00:00:51,440 --> 00:00:53,440
- Ty parchante!
- Nech ho být!

7
00:00:53,600 --> 00:00:55,800
- Dorone!
- Moreno!

8
00:00:56,960 --> 00:00:58,920
Já tě zabiju!

9
00:01:00,200 --> 00:01:02,800
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

10
00:01:26,760 --> 00:01:29,600
<i><font color="#FFF151">Ve jménu Alláha nejmilosrdnějšího</font></i>

11
00:01:29,760 --> 00:01:32,080
<i><font color="#FFF151">Chvála Alláhu, Pánu všech světů</font></i>

12
00:01:32,240 --> 00:01:34,240
<i><font color="#FFF151">Nejvlídnější a nejmilosrdnější</font></i>

13
00:01:34,400 --> 00:01:36,120
<i><font color="#FFF151">Chvála Pánu Soudného dne</font></i>

14
00:01:36,280 --> 00:01:39,720
<i><font color="#FFF151">Tebe jediného uctíváme,
tebe jediného žádáme o pomoc</font></i>

15
00:01:46,600 --> 00:01:48,520
<font color="#FFF151">Jsi muslim?</font>

16
00:01:54,720 --> 00:01:57,800
<font color="#FFF151">Odpověz mi. Jsi muslim?</font>

17
00:01:57,960 --> 00:01:59,480
<font color="#FFF151">Ano.</font>

18
00:02:00,640 --> 00:02:02,400
<font color="#FFF151">Víc než ty.</font>

19
00:02:11,760 --> 00:02:13,600
<font color="#FFF151">Měl jsi u sebe zbraně.</font>

20
00:02:14,640 --> 00:02:16,680
<font color="#FFF151">Chyběl ti už jenom tank.</font>

21
00:02:19,160 --> 00:02:20,720
<font color="#FFF151">Dokonce jsme našli tohle.</font>

22
00:02:22,240 --> 00:02:24,520
<font color="#FFF151">Myslel jsi na všechno.</font>

23
00:02:27,080 --> 00:02:29,360
- <font color="#FFF151">Mohammed...</font>
- <font color="#FFF151">Abu Snina.</font>

24
00:02:32,920 --> 00:02:34,560
<font color="#FFF151">To máš dobrý.</font>
........