1
00:00:06,000 --> 00:00:07,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,583 --> 00:00:16,250
<i>V pohádkách vždycky zvítězí dobro.</i>

3
00:00:17,500 --> 00:00:19,916
<i>Spravedlnosti je učiněno zadost.</i>

4
00:00:20,083 --> 00:00:22,541
<i>A čas zahojí všechny rány.</i>

5
00:00:32,500 --> 00:00:33,958
<i>Ale tohle není pohádka.</i>

6
00:00:59,083 --> 00:01:00,625
{\an8}SULTÁN ÚSPĚCHU
FAYSAL ERDEM

7
00:01:28,958 --> 00:01:29,791
Memo!

8
00:01:35,833 --> 00:01:38,708
No tak, Memo! Vstávej!

9
00:01:46,041 --> 00:01:47,041
Hopla!

10
00:01:48,083 --> 00:01:50,500
No tak, dělej. Přijdeme pozdě!

11
00:01:51,500 --> 00:01:52,333
Vstávej!

12
00:02:01,875 --> 00:02:02,875
Přihraj!

13
00:02:06,291 --> 00:02:07,166
Tu máš.

14
00:02:07,375 --> 00:02:09,833
- Raníčko, Hakane!
- Jak je, teto Kamuran?

15
00:02:09,916 --> 00:02:11,625
- Dobře, drahoušku.
- Dobrej!

16
00:02:11,708 --> 00:02:12,958
- Dobrej!
- Tak zatím.

17
00:02:13,041 --> 00:02:13,875
Čau.

18
00:02:14,666 --> 00:02:16,125
- Dělej.
- Už jdu.

19
00:02:18,541 --> 00:02:20,166
Koukej vlevo, vidíš?

20
00:02:20,250 --> 00:02:21,833
Tam dáme porcelán.

21
00:02:21,916 --> 00:02:25,166
Jasně. Můžeme tam dát regál
od podlahy až po strop.

22
00:02:25,291 --> 00:02:28,958
Přesně. A napravo dáme koberce.

23
00:02:29,166 --> 00:02:31,541
A pak budou prašule!

24
00:02:31,916 --> 00:02:34,458
........