1
00:00:06,000 --> 00:00:07,916
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,583 --> 00:00:13,000
Cos to udělal, Hakane?

3
00:00:15,208 --> 00:00:16,208
Jak říkám.

4
00:00:17,750 --> 00:00:20,083
Napadl mě. Já se jen bránil.

5
00:00:21,333 --> 00:00:22,458
Všechno vysvětlím.

6
00:00:22,541 --> 00:00:24,666
To si nech pro policii.

7
00:00:27,208 --> 00:00:28,041
Leylo...

8
00:00:30,125 --> 00:00:32,916
Podívej se na mě. Nelžu ti.

9
00:00:37,875 --> 00:00:40,666
<i>Je to moje firma.</i>
<i>Mám právo vědět, co se děje.</i>

10
00:00:41,166 --> 00:00:43,666
<i>Nechápete to, pane. Nemůžu vás tam pustit.</i>

11
00:00:43,791 --> 00:00:45,416
<i>- Musí se to vyšetřit.</i>
<i>- Hm.</i>

12
00:00:45,500 --> 00:00:47,458
<i>- Jde o místo činu.</i>
<i>- Co se stalo?</i>

13
00:00:47,750 --> 00:00:48,958
- Nejde to.
- Leylo.

14
00:00:49,041 --> 00:00:50,666
Co se to proboha děje?

15
00:00:51,083 --> 00:00:52,083
Pane Erdeme.

16
00:00:54,583 --> 00:00:55,500
Jde o Hakana.

17
00:00:56,041 --> 00:00:57,541
Hakan zabil Mazhara.

18
00:00:59,750 --> 00:01:00,583
Cože?

19
00:01:01,666 --> 00:01:03,583
O čem to mluvíte? Jak?

20
00:01:03,666 --> 00:01:04,500
Nevím.

21
00:01:06,833 --> 00:01:07,875
Tomu nevěřím.

22
00:01:08,166 --> 00:01:09,000
Já...

23
00:01:09,708 --> 00:01:11,291
Taky bych tomu nevěřila.

24
00:01:11,916 --> 00:01:13,291
Ale když jsem vešla...

........