1
00:00:06,000 --> 00:00:07,750
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:42,083 --> 00:00:42,916
V klidu.

3
00:00:46,541 --> 00:00:48,083
Jak se sem opovažuješ vracet?

4
00:00:51,000 --> 00:00:53,458
Nepřišel jsem sám. Přivedl mě Hakan.

5
00:00:54,166 --> 00:00:55,583
Po tom, cos ho zradil?

6
00:00:56,333 --> 00:00:57,708
Lžeš.

7
00:00:58,666 --> 00:01:01,000
Myslíte si, že bych si to
teď mohl dovolit?

8
00:01:01,083 --> 00:01:02,958
Odložte tu zbraň.

9
00:01:03,041 --> 00:01:05,291
Nezasloužíš si žít.

10
00:01:05,375 --> 00:01:08,916
Máš štěstí, že jsi následníkem
Ochráncova rodu.

11
00:01:09,541 --> 00:01:10,541
Říká pravdu.

12
00:01:11,208 --> 00:01:12,166
Přišel se mnou.

13
00:01:17,500 --> 00:01:18,375
Hakane...

14
00:01:18,750 --> 00:01:20,125
Vždyť je to zrádce.

15
00:01:20,208 --> 00:01:23,125
A navíc ještě zabil naši Věrnou,
nezletilou dívku.

16
00:01:23,208 --> 00:01:25,041
Jak mu můžeš věřit?

17
00:01:25,625 --> 00:01:27,541
Každý si zaslouží druhou šanci.

18
00:01:28,750 --> 00:01:30,875
Tak na to zapomeň.

19
00:01:32,541 --> 00:01:37,500
Nemůžeme to všechno jen tak přejít
jen proto, že je to tvůj bratr.

20
00:01:38,125 --> 00:01:40,250
Máte pravdu. Udělal jsem chybu.

21
00:01:40,958 --> 00:01:42,791
Ale dal jsem Hakanovi svůj slib.

22
00:01:42,875 --> 00:01:45,041
Mým posláním je ho chránit.

23
00:01:46,375 --> 00:01:48,041
Ukážu vám, kdo ve skutečnosti jsem.

24
00:01:50,166 --> 00:01:51,500
To už jsem viděla.

........