1
00:00:17,565 --> 00:00:20,026
It's alive!

2
00:00:20,587 --> 00:00:22,909
s10e13 - Max Caenen In: Why Would He
Know If His Mother's a Size Queen

3
00:00:23,887 --> 00:00:26,777
facebook.com/robotchickencz

4
00:00:35,336 --> 00:00:37,168
přeložil koczi.ok

5
00:00:38,470 --> 00:00:41,829
Nevím, co je to s mým hlasem, Dave.

6
00:00:41,929 --> 00:00:44,540
Dívej se na květiny, Alvine.

7
00:00:47,531 --> 00:00:48,481
Kdo je na řadě?

8
00:00:48,580 --> 00:00:51,956
- Uteč, Theodore!
- Kurva!

9
00:00:52,226 --> 00:00:55,588
Jezerní paní,
král Artuš po bitvě umírá

10
00:00:55,630 --> 00:00:57,830
a chce vrátit Excalibur
do tvých rukou,

11
00:00:58,630 --> 00:01:03,346
aby zde čekal
na nového krále.

12
00:01:08,879 --> 00:01:10,707
Ale do řitě...

13
00:01:11,680 --> 00:01:13,838
Excalibur!

14
00:01:14,627 --> 00:01:15,843
Kruci.

15
00:01:16,560 --> 00:01:19,019
Jste snad netrpělivá,
kouzelná pracko?

16
00:01:19,020 --> 00:01:20,864
Jezero je všude kolem.

17
00:01:20,899 --> 00:01:23,120
Vem si meč tady, pracko!

18
00:01:25,160 --> 00:01:26,679
Házela jsi někdy mečem?

19
00:01:26,714 --> 00:01:30,786
Těžiště hod velmi
znesnadňuje, měj slitování.

20
00:01:32,722 --> 00:01:33,660
No jasně.

21
00:01:33,670 --> 00:01:35,833
Dojdu pro ten meč
a tu kouzelnou pracku

22
00:01:35,868 --> 00:01:39,289
ti kurva useknu, ty
zasraný jezero s končetinama!

23
00:01:39,324 --> 00:01:41,543
Ty svině rozlehlá!
........