1
00:00:15,938 --> 00:00:19,474
Davide? Můžeš sem přijít, prosím?

9
00:00:25,848 --> 00:00:28,416
Davide? Můžeš sem přijít, prosím?

10
00:00:28,417 --> 00:00:29,785
Co je?

11
00:00:29,786 --> 00:00:31,386
No, přijď sem a řeknu ti to.

12
00:00:31,387 --> 00:00:33,116
- A proč mi to neřekneš odtamtud?
- Davide.

13
00:00:33,117 --> 00:00:35,323
- Už jsi mi to mohl dávno říct.
- Chci s tebou mluvit z očí do očí.

14
00:00:35,324 --> 00:00:38,126
V takhle malém hotelu
si pořád povídáme z očí do očí.

15
00:00:38,127 --> 00:00:39,861
Ve stejném pokoji.

16
00:00:39,862 --> 00:00:43,965
Proč řveš? Jsem tady.

17
00:00:43,966 --> 00:00:45,934
Chci, aby sis přestěhoval věci.

18
00:00:45,935 --> 00:00:48,203
- To jsem udělal.
- Pryč z mé skříně.

19
00:00:48,204 --> 00:00:50,505
Máš na ramínkách trička.

20
00:00:50,506 --> 00:00:53,275
Nemám kam si pověsit oblečení.

21
00:00:53,276 --> 00:00:55,977
Tak je dej přes ta trička.

22
00:00:55,978 --> 00:00:57,445
- Moiro…
- Alexis!

23
00:00:57,446 --> 00:00:58,947
Ne, ne, chci tu Davida.

24
00:00:58,948 --> 00:01:00,785
Potřebuju si promluvit s naší dcerou.

25
00:01:00,786 --> 00:01:02,951
To hodně štěstí.

26
00:01:02,952 --> 00:01:04,653
Bože můj? Kde jsi to slyšel?

28
00:01:06,622 --> 00:01:08,156
O co se jedná?

29
00:01:08,157 --> 00:01:09,883
Potřebuji, abys tohle vyplnila.

30
00:01:09,884 --> 00:01:11,026
Co mám vyplnit.

31
00:01:11,027 --> 00:01:13,628
Dokumenty k veřejně prospěšným pracím.

32
00:01:13,629 --> 00:01:16,236
Snad toho po našem jediném
........